Firmy musí přehodnotit přístup k riziku

Účetní v podnicích hrají životně důležitou roli v úspěšném řízení rizik, využití účetních praktik, které přispívají k řízení rizika, vedou k nižšímu výskytu dysfunkčního chování zaměstnanců firmy. Vyplývá to z průzkumu globální Asociace profesních účetních ACCA zveřejněného ve středu.

reklama

Účetní v průzkumu hlásili velmi vysokou úroveň nesprávného chování zaměstnanců, co se řízení rizik týče. Uváděli zejména časté hazardování s předpověďmi, poskytování příliš optimistických verzí, aby se dotyční vyhnuli kritice, nebo pesimistických předpovědí, aby snížili očekávání. Pouhé procento respondentů se ve své organizaci nikdy nesetkalo s žádným špatným chováním popsaným v průzkumu.

Průzkum naopak zjistil statistické propojení mezi využíváním dobrých postupů řízení rizika mezi účetními a výskytem dysfunkčního chování zaměstnanců. Čím více dobrých postupů, tím méně dysfunkčního chování. K těmto dobrým postupům patří aspekty manažerského účetnictví, tvorba výhledů, reportování a kontrola kvality, podpora rozhodování a regulace neoprávněného jednání.

Účetní, kteří pokládali dysfunkční chování za nejrozšířenější, nejvíce toužili po využití dobrých postupů. Malé organizace dosahovaly v dobrých postupech nejvyšších skóre, a tudíž si vůbec nezaslouží stereotypní charakteristiku nesofistikovaných podniků.

Z průzkumu rovněž plyne, že lidé na nižších postech si jsou více vědomi rizika i nesprávného chování než jejich nadřízení v představenstvu. "Externí členové správní rady víc než kdokoli jiný identifikovali ´osobnostní´ faktory – například plánovanou nepoctivost či oportunní zneužívání moci – jakožto příčinu problémů, spíš než kontrolovatelnější faktory, například finanční tlak na organizaci. Rovněž byli víc než kdokoli jiný mnohem optimističtější ohledně četnosti výskytu ´špatného chování´ a byli mnohem nadšenější z manažerských nástrojů (například rozpočtové kontroly), jejichž účinnost se v průzkumu ukázala jako pochybná," poznamenala Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Zjištění z průzkumu využila ACCA k vývoji internetového nástroje, jehož prostřednictvím si firmy online vyzkouší "rizikovou kontrolu". Firmy pak mohou tento nástroj používat ke srovnání s praktikami a zkušenostmi dalších podniků, které se zúčastnily průzkumu, a nalézt oblasti, v nichž by se měly zlepšit.

ACCA je globální organizace sdružující profesní účetní. Nabízí kvalifikace schopným a ambiciózním lidem z celého světa, kteří hledají úspěšné uplatnění v oblasti účetnictví, financí a managementu. ACCA působí ve více než 170 zemích a prostřednictvím sítě 80 kanceláří poskytuje celosvětově služby a podporu 140 tisícům členům a 404 tisícům studentům v jejich kariéře a celoživotním vzdělávání.

Témata: firmy

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky