Daň z nemovitosti se blíží. Jak můžete zaplatit?

Do 31. května musejí všichni majitelé bytů, domů či pozemků zaplatit daň z nemovitých věcí. Složenky k úhradě jsou rozesílány postupně, poslední by měly do poštovních schránek doputovat 22. května.

Ilustrační fotografie
reklama

Vlastníci nemovitostí jsou nyní finančními úřady postupně informováni o výši daně z nemovitých věcí, a to prostřednictvím fyzické složenky, datové schránky, e-mailu či je jim daň na základě uděleného souhlasu rovnou inkasována z účtu prostřednictvím SIPO. „Jestli poplatník daně složenku do uvedeného termínu do schránky neobdrží, měly by si v první řadě ověřit, zda si ji nenechal poslat e-mailem či zda nemá aktivní datovou schránku. V takovém případě jim bude informace o platbě daně automaticky zaslána tam,“ vysvětluje Jana Melicharová, daňová poradkyně ze společnosti KODAP. Pokud finanční úřad nezašle složenku ani jinou informaci, vlastník nemovitostí by měl kontaktovat příslušný finanční úřad a situaci vyjasnit. Nezaslání je totiž obvykle signálem o tom, že něco není v pořádku.

Je-li daň nižší než pět tisíc korun, je třeba ji zaplatit najednou. V případě, že je částka vyšší, je možné ji uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a 30. listopadu. Ti, kteří provozují zemědělskou výrobu, mají povinnost uhradit daň ve dvou stejných splátkách, a to k 31. 8. a k 30. 11. „Pokud byla již daň z nemovitých věcí uhrazena - například ve výši podle minulého roku, aniž by její plátce měl informaci o aktuální výši a znal konkrétní částku pro tento rok, je třeba si zkontrolovat, zda uhrazená částka skutečně odpovídá a případný rozdíl doplatit,“ říká Jana Melicharová ze společnosti KODAP.

Datem splatnosti daně se rozumí den, kdy finanční správě peníze dorazí. Platby připsané finančnímu úřadu 7. června a později, tedy se zpožděním pět a více pracovních dní, jsou již sankcionované za pozdní úhradu v podobě úroků z prodlení. Ten aktuálně činí 15,75 procenta z vyměřené daně za rok. Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej nevyžaduje.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky