Vetšina Čechů si za své příjmy může koupit méně než loni

Praha - Celkem dvě třetiny (66 %) Čechů se domnívají, že za příjmy své domácnosti mohou nakoupit nebo uhradit méně než před rokem. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zveřejněného v pátek.

660

Téměř polovina (47 %) dotázaných uvedla, že může nakoupit o něco méně než před rokem a skoro pětina (19 %) mnohem méně. Tři lidé z deseti pak podle průzkumu představují podíl těch, kdo soudí, že si za svůj příjem mohou nakoupit a uhradit stejné jako před rokem. Tři respondenti ze sta uváděli, že za svůj příjem mohou nakoupit o něco více, než před rokem.

Z průzkumu dále vyplynulo, že aktuální výsledek z lednového šetření znamená výrazný propad oproti loňskému roku a historicky jde o nejhorší výsledek. S ním je podle CVVM srovnatelný pouze ten, který byl zaznamenán na začátku roku 2008.

Ze šetření CVVM také vyplynulo, že 45 procent dotázaných považuje současnou inflaci za přijatelnou. Podíl respondentů vyjadřujících opačný názor dosahuje výše asi dvou pětin (41 %). V porovnání s předchozím šetřením narostl podíl těch, kdo stávající inflaci považují za spíše nepřijatelnou, o 10 procentních bodů. To v součtu s trendem pozvolného zhoršování, které zaznamenávala předchozí šetření z let 2008 až 2011, znamená, že podíl těch, kdo považují současnou inflaci za nepřijatelnou, vzrostl od ledna 2007 o 20 procentních bodů. Jde o nejhorší výsledek srovnatelných výzkumů od konce 90. let minulého století. Přes tento propad je podle CVVM aktuální hodnocení inflace stále ještě podstatně příznivější, než bývalo v letech 1993 až 1998, kdy míra inflace bývala fakticky mnohem vyšší než v současnosti.

Průzkum na téma Inflace a reální příjmy domácnosti očima veřejnosti v lednu 2012 probíhal formou standardizovaného dotazníku na vzorku 1090 respondentů starších 15 let.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky