Zvýší se poplatky za odpad až k 1000 Kč za osobu

Výše poplatku, který lidé platí obcím za svoz a zpracování odpadu, se může výrazně zvýšit. Novela zákona o místních poplatcích, kterou ve středu schválila Poslanecká sněmovna, má navíc umožnit obcím vybírat peníze od všech obyvatel, kteří odpadky produkují.

660

"Nelíbí se nám, že obce nemohou vybírat poplatek od všech občanů produkujících odpad. Současný zákon neumožňuje vybírat odpad od cizinců, pobývajících v obci dlouhodobě," zkritizoval už v prvním čtení Husák současný stav. Návrh proto obsahuje změnu, díky které by obce mohly vybírat poplatky také od cizinců, kteří v Česku žijí, a to na základě povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Současná norma totiž toto neumožňuje. Současně upozorňují, že zákon nyní neumožňuje vybrat poplatek od všech fyzických osob, které sice odpady tvoří, ale do veřejných rozpočtů nepřispívají.

Zákon navíc může změnit výši poplatků. "Poplatek nebyl za celou dobu jeho platnosti valorizován, zatímco náklady na provoz systému nakládání s komunálním odpadem dlouhodobě a výrazně přesahují skutečné náklady," uvádí autoři návrhu poslanci TOP 09.

Položku za náklady za tříděný odpad nechávají poslanci z motivačních důvodů na původní výši 250 korun za rok. Výše poplatku za netříděný odpad se ale výrazně zvýší. Původní návrh počítal s tím, že by poplatek vzrostl ze současných 250 korun na 750, což by v praxi znamenalo, že by lidé mohli za rok obci za nakládání s odpadem zaplatit až 1000 korun. Někteří poslanci ale upozornili, že by mohlo být praktičtější horní hranici poplatku nestanovovat a v zákoně ji definovat jen jako poplatek, který odpovídá reálným nákladům na svoz a nakládání s odpady.

"Považuji svůj návrh, kdy se nestanovuje maximální hranice sazby poplatku uměle vymyšlenou částkou, ale částkou maximálně do výše skutečných nákladů obce za předchozí rok, za správný. Místní poplatek je příjmem obce, která ho musí stanovit obecně závaznou vyhláškou," uvedl ve druhém čtení poslanec Jan Čechlovský s tím, že nelze stanovit jednotnou částku také kvůli tomu, že náklady jednotlivých obcí se liší a nelze proto výši poplatku zobecnit.

Tento argument poslanci ve třetím čtení uznali a výši poplatku za svoz odpadu si tak budou jednotlivé obce stanovovat samy. "K navýšení poplatků dojít nemusí. Obce bude zcela samostatné a o výši poplatků budou rozhodovat samy, na základě skutečných nákladů," vysvětlil po hlasování Mediafaxu Jan Husák (TOP 09).

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky