Proč mají někteří důchodci malé penze? Z části si za to mohou sami

O velikosti penzí v Česku se vedou sáhodlouhé debaty už několik let. Řada lidí vinu svaluje na stát, je ale nutno připomenout, že možnost ovlivnit výši penzí mají a měli i sami lidé. Mnohdy tak za nízké důchody mohou právě oni sami.

Ilustrační fotografie

Pouze výdělky, které ČSSZ eviduje, jsou totiž tzv. vyměřovacím základem pro výpočet důchodu. Pobírání části mzdy tzv. na ruku má velký vliv na výši nejen starobního, ale i důchodu invalidního či pozůstalostního.

Obvykle mladí lidé, v produktivním věku, si často nepřipouští, že důchod se jich nemusí týkat jen „ve stáří", ale že v jejich životě mohou nastat situace, kdy kvůli dlouhodobé nemoci či vážnému úrazu, bude jejich rodina či oni samotní spoléhat na důchod, uvedla ČSSZ na svém webu.

Potvrzují to i zkušenosti pracovníků ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení, kteří ve své praxi zaznamenávají rozčarování některých žadatelů o důchod už při sepisování žádosti, ale zejména poté, co se lidé seznámí s výší důchodu, který jim byl vypočten na základě odpracovaných let a příjmů. Obdobně to platí i u nemocenských dávek, kdy jejich výše závisí taktéž na příjmu, který zaměstnavatel vykázal na příslušných tiskopisech.

Dalším důležitým faktorem je spoření si na penzi. Je důležité si během ekonomicky aktivního období vytvořit dostatečné rezervy, které budeme čerpat právě v tomto období.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky