Jak lidé oškubávají stát? Rodina pobírající na dávkách 69 tisíc, na zařízení bytu dostanou 65 tisíc

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček navštívil Sokolov. O své návštěvě se rozpovídal na svém facebooku, kde vysvětloval, jak někteří podnikavci obírají stát o velké částky. Upozorňuje také, že je nejvyšší čas s tím něco dělat.

CZK
reklama

Křeček poukazuje na to, že Sokolov patří mezi obce, které využily zákonnou možnost vydat opatření umožňující, aby jedna ze sociálních dávek – příspěvek na bydlení – nebyla vyplácena všem, kteří na tuto sociální dávku jí nárok, ale nebyla přizná těm, kteří se do obce nově přistěhují. „Z mnoha hledisek jistě problematické opatření. Obecně se soudí, že toto opatření má zabránit negativnímu jevu plynoucímu z naší neschopnosti zajisti podmínky dlení lidem, který pro jejích vztah k bytovému majetku, ke spoluobčanům a spolubydlícím a k veřejnému pořádku nikdo běžně byt nepronajme a které jsem si zvykli nazývat obchodníky s chudobou,“ vysvětluje na sociálních sítích.

Sám proto na konci února podle svých slov Sokolov navštívil, aby se na místě přesvědčil, jaké jsou příčiny a důsledky tohoto opatření v praxi. „Hovořil jsem se starostou, místostarostkou a ředitelem firmy spravující obecní bytový fond. Obec má přibližně 24.000 obyvatel. Nově, před vydáním shora uvedeného opatření se do obce přistěhovala asi 600 nových obyvatel, zpravidla Romů, kterým bydlení nově zajistili soukromí vlastníci bytů,“ popisuje zástupce ombudsmanky.

„Jaké jsou podmínky takového bydlení? Vlastník bytové jednotky uzavře s novým nájemcem nájemní smlouvu, ve které stanoví nájem ve výši 250.-Kč za metr podlahové plochy – tedy nájem, který by i v Praze byl považován vysoký. Tyto peníze mu samozřejmě nikdo nezaplatí, neboť tato částka uvedená v nájemních smlouvách slouží jen k tomu, aby se navyšovala úroveň „místně obvyklého“ nájemného, podle kterého úřady práce vyplácejí na bydlení na bydlení sociální dávky v tomto případě příspěvek na bydlení,“ vysvětluje advokát, jak to chodí v praxi.

Poukazuje na to, že zatímco v obecních bytech se v Sokolově platí podle kvality bytu 33.- až 65.- Kč za metr, úřad zde vyplácí jako příspěvek na bydlení 100.-Kč za metr podlahové plochy. „Pokud takových bytů v obci vlastní pronajímatel několik set, snadno si každý spočítá jeho měsíční příjem. Nejde však o příjem jediný. Pronajímatel stanoví nízké zálohy na služby, čímž nájemcům po vyúčtování vzniká vysoký nedoplatek. I ten úřad, po předložení vyúčtování, zaplatí. Pokud byt není řádně vybaven úřad práce poskytne potřebnému nájemci na zařízení bytu až 65.000.-Kč. Když se ten po nějaké době vystěhuje, poskytne úřad na vybavení bytu stejnou částku novému nájemci znovu. Pronajímatel se o stav bytu starat tedy nemusí,“ vysvětluje Křeček.

Finance podle něj jde získat i jinak. „Jiný způsob jak získat snadno peníze od státu je existence 'příbuzenských pěstounů', kteří byli zřízeni proto, aby o opuštěné děti pečovala nikoliv cizí osoby, ale, pokud je to možné, některý příbuzný. Jaké je to v praxi? V Sokolově je 200 takovýchto pěstounů. U některých existuje vážná pochybnost zda o svěřené děti skutečně osobně pečují. Jedna z nich takto 'pečujících' o 4 děti, dostává měsíčně 69.000 Kč. Pak občan Sokolova, invalidní důchodce, který je podle dokladů vlastníkem 120 aut, se kterými ovšem jezdí jiní, kteří však za přestupky neplatí (to je přece povinností vlastníka), je jen dalším dokladem o nezbytné potřebě důkladné revize poměrů má-li být stát považován na právní a sociálně spravedlivý,“ myslí si Křeček.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky