Vláda snížila pojistné pracujícím rodinám s více dětmi

Vláda přijala návrh ministryně Michaely Marksové, který zavádí rozdílné sazby pojistného na sociální zabezpečení podle počtu nezaopatřených dětí u zaměstnanců a OSVČ.

Ilustrační fotografie

Dosud byly tyto sazby jednotné a počet nezaopatřených dětí se při jejich stanovení nezohledňoval. Pro poplatníky, kteří nepečují o žádné nezaopatřené dítě nebo pečují o jedno nezaopatřené dítě, se sazby pojistného nemění. Snižují se pro poplatníky, kteří pečují o dvě a více nezaopatřených dětí, přičemž při péči o čtyři a více dětí se pojistné platit již nebude.

„Ulehčíme finanční zátěži rodin s více dětmi a zároveň chceme ocenit zásluhy pracujících rodičů na výchově budoucích generací,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „V rodině bude mít nárok na stanovení pojistného v nižších sazbách vždy jen jeden poplatník pojistného na základě vzájemné dohody. Nárok na snížení sazby bude zaměstnanec uplatňovat u svého zaměstnavatele, OSVČ u okresní správy sociálního zabezpečení,“ vysvětlila ministryně.

Pro poplatníky, kteří nepečují o žádné dítě nebo pečují jen o jedno dítě, se situace nemění, jejich sazba pojistného zůstává stejná, tj. u zaměstnanců 6,5 procent a u osob samostatně výdělečně činných 29,2 procent. Poplatníci, kteří pečují o dvě nezaopatřené děti, budou mít sazbu sníženou o 1,5 procentního bodu, poplatníci, kteří pečují o tři nezaopatřené děti, budou mít sazbu sníženou o 4 procentní body a poplatníci, kteří pečují o čtyři a více nezaopatřených dětí, budou mít sazbu sníženou o 6,5 procentního bodu, což znamená, že budou mít nulovou sazbu, a proto nebudou pojistné platit vůbec. Zaměstnavatel bude odvádět pojistné nadále ve výši 25 procent z vyměřovacího základu.


Konkrétní výše sazeb pojistného (v % z vyměřovacího základu) podle návrhu zákona bude u zaměstnanců tato:

                                                           Dosud    Podle návrhu
Zaměstnanec nepečující o dítě            6,5                6,5
Zaměstnanec pečující o 1 dítě             6,5                6,5
Zaměstnanec pečující o 2 děti              6,5               5,0
Zaměstnanec pečující o 3 děti              6,5               2,5
Zaměstnanec pečující o 4 a více dětí   6,5               0,0

Záměrem návrhu zákona je posílit princip zásluhovosti pracujících rodičů na výchově dětí, posílení příjmové situace rodin s více dětmi a podpora zvyšování počtu dětí v rodině, které budou v budoucnu plátci daní a pojistného. Navrhované řešení bude znamenat snížení příjmů státního rozpočtu v rozsahu cca o 3,8 mld. Kč ročně.

Nabytí účinnosti zákona se předpokládá od prvního dne sedmého kalendářního měsíce po vyhlášení zákona, aby orgány sociálního zabezpečení měly čas se na změny připravit a organizačně a technicky je zabezpečit. Tato účinnost rovněž umožní zaměstnavatelům, kteří jsou plátci pojistného, aby se připravili na novou právní úpravu, která na ně bude klást větší nároky než dosavadní právní úprava. Vymezení nezaopatřenosti dítěte je rovněž stejné jako pro daňové účely.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky