Důchod? Stačí odpracovaných 25 let? Velký omyl

Jihlava byla místem dalšího setkání zástupců České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) s regionálními novináři. Neformální setkání se konalo u příležitosti čtvrtstoletí existence ČSSZ ve středu 8. července na jihlavské okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), aby přítomným novinářům odborníci OSSZ přiblížili oblast důchodů, dávek nemocenského pojištění a další agendu úřadu.

Ilustrační fotografie
reklama

Pracovníci objasnili některé mýty a nejasnosti. Z jejich zkušeností totiž vyplývá, že lidé často mají malé povědomí, když jde o důchody nebo dávky nemocenského pojištění. Například stále vysvětlují lidem, že pro nárok na starobní důchod už nestačí mít „odpracováno" jen 25 let. Potřebná doba pojištění činí letos 31 let. Lidé, kterým ale vznikne nárok na důchod v příštím roce, už budou muset získat alespoň 32 let doby důchodového pojištění. Podle zákona o důchodovém pojištění se rok co rok prodlužuje.

Časté jsou také situace, kdy lidé pobírající předčasný starobní důchod přicházejí na OSSZ v okamžiku, kdy dosáhli tzv. důchodového věku a požadují přepočítání důchodu. To však zákon o důchodovém pojištění neumožňuje. Přiznaný předčasný starobní důchod je trvalý a trvalé je tedy i jeho krácení za odchod do důchodu před dosažením důchodového věku. Předčasný starobní důchod totiž bývá jednou ze zvažovaných možností, jak řešit životní situaci, je-li člověk dlouho nezaměstnaný a nedaří se mu získat zaměstnání ani rozjet podnikání či potřebuje pečovat o své blízké, kteří jsou odkázání na pomoc druhých.

Odborníci OSSZ Jihlava upozornili na to, že doba, po kterou je osoba vedena v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, je tzv. náhradní dobou pojištění. Za tuto náhradní dobu lidé neodvádí žádné pojistné, přesto se v určitém rozsahu započítává pro nárok a výši důchodu. Rozsah zápočtu doby evidence u úřadu práce je závislý na tom, v jakém období byla doba získána a zda byla vyplácena podpora. Lidé se totiž mylně domnívají, že pro důchod se automaticky započítává celá doba evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce.

Další situací, kterou klienti často řeší, je přechod z invalidního důchodu do starobního. Lidé si mnohdy myslí, že invalidní důchod jim při dosažení důchodového věku ČSSZ automaticky přepočítá na starobní. ČSSZ lidem, kteří v období, kdy pobírají invalidní důchod (to se týká všech stupňů invalidity), dosáhnou 65 let věku, ze zákona automaticky invalidní důchod transformuje na důchod starobní beze změny jeho výše.

Pokud poživatel invalidního důchodu dosáhne důchodového věku a splní podmínku potřebné doby pojištění, má možnost prostřednictvím OSSZ podat žádost o starobní důchod. Je-li vypočtený starobní důchod vyšší než vyplácený invalidní, bude mu starobní důchod přiznán. V opačném případě náleží nadále invalidní důchod v původní výši. Lidé bývají překvapeni, když se dozví, že pro nárok i výši starobního důchodu se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu). Samotné období pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně se do doby důchodového pojištění nepočítá. To může negativně ovlivnit budoucí nárok na řádný starobní důchod nebo jeho výši.

Zdravotní pojištění není nemocenské pojištění. Dávky vyplácené z nemocenského pojištění mají v zásadě pracujícím lidem pomoci překlenout období, kdy jsou bez příjmu z důvodu nemoci, mateřství či těhotenství.

Témata: důchodci | důchody
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky