Druhý důchodový pilíř končí. Co bude dál?

Prezident České republiky 24. června 2015 potvrdil ukončení vstupu nových klientů do druhého důchodového pilíře. Zároveň vláda připravuje zákon ukončující tzv. druhý pilíř, jež umožňoval další způsob spoření na penzi ve fondech. Definitivní ukončení a vypořádání druhého pilíře důchodového spoření by mělo být realizováno ke konci roku 2016. Veškeré naspořené prostředky by měly být dle návrhu zákona vyplaceny klientům na jejich bankovní účty nebo převedeny na penzijní spoření.

Ilustrační fotografie
reklama

Z rozhodnutí o ukončení druhého důchodového pilíře vyplývá, že smlouvu na důchodové spoření nebude možné nabitím účinnosti zákona již registrovat v Centrálním registru smluv. Účinnost tohoto zákona nastává od 1. 7. 2015, dnem jeho vyhlášení, tj. uveřejněním ve Sbírce zákonů. Dnes již není možné uzavírat smlouvu o důchodovém spoření.

Do druhého pilíře v ČSOB Penzijní společnosti vstoupilo více než 3 000 klientů, kteří naspořili celkem 150 mil. Kč. „S ohledem na krátký časový horizont existence důchodového spoření jsme se rozhodli investovat konzervativně, aby prostředky našich klientů dosáhly stabilních výnosů a riziko poklesu důchodové jednotky bylo tak minimalizováno. Pro rok 2015 jsme se také rozhodli zrušit veškeré poplatky za správu a zhodnocení,“ uvedl Roman Fink, finanční ředitel ČSOB Penzijní společnosti, dočasně pověřený jejím vedením.

Klienti ČSOB Penzijní společnosti budou na začátku příštího roku informováni v souladu s připravovaným zákonem o možnostech vyplacení prostředků z důchodových fondů. Dle legislativního návrhu existuje několik variant jak naložit s prostředky. Penzijní společnost doporučuje převést tyto peníze do penzijního spoření (třetí pilíř) a zvolit si strategii dle svého investičního profilu. Například ČSOB dynamický fond dosáhl od počátku fungování až do května 2015 zhodnocení 15,88 %*. Další variantou je převedení peněz na běžný bankovní účet. Poslední možností dle aktuálního návrhu zákona je převod části prostředků odpovídající vyvedenému důchodovému pojištění (3%) zpět do státního systému. ČSOB Penzijní společnost bude o dalších změnách či novinkách své klienty včas informovat.

Předběžný časový harmonogram:

  • S koncem roku 2015 ukončení odvodu pojistného
  • První čtvrtletí 2016 písemné oznámení klientům o zrušení důchodových fondů a informace o možnostech vyplacení prostředků
  • Do konce září 2016 oznámení od klienta, kam si přeje vyplatit své prostředky
  • Do konce roku 2016 termín pro vyplacení prostředků klientům

* Výnosy dosažené v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutu fondu, který je k dispozici na www.csob-penze.cz. Tento materiál má pouze informační charakter.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky