Důchodové poradenství? S novináři se sešli zástupci OSSZ

Oblasti důchodů se z velké části věnoval kulatý stůl, u kterého se potkali novináři a odborníci Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) České Budějovice. Setkání uspořádala ČSSZ u příležitosti čtvrtstoletí své existence.

Ilustrační fotografie
reklama

Dotazy na výši krácení při odchodu do předčasného starobního důchodu řeší pracovníci OSSZ v regionu denně. Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení řádného důchodového věku. „Čím dříve odejdou lidé do předčasného starobního důchodu, o to větší bude krácení výše důchodu. Krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení důchodového věku pro řádný starobní důchod," vysvětlila ředitelka Pracoviště ČSSZ České Budějovice Libuše Petrášková.

Výjimkou nejsou ani dotazy typu „Proč mám menší důchod než kamarádka, když jsme stejně staré a dělaly jsme stejnou práci?". Skutečnosti ovlivňující výši důchodu však nejsou u lidí nikdy zcela totožné. Kromě počtu získaných let pojištění závisí výše důchodu i na dosažených příjmech (započítávají se výdělky od roku 1986), počtu vychovaných dětí - u žen, datu přiznání důchodu a jiných faktorech. Délka doby pojištění má význam nejen pro nárok na důchod, ale i pro jeho výši. „Člověk, který odpracoval 35 let, nárok na důchod získá, ale jeho výše bude jiná, než kdyby odpracoval 45 let. Rozdíl může být v řádech stokorun až tisíců," uvedl Vladimír Blecha, ředitel OSSZ České Budějovice.

V zájmu lidí by tak mělo být, aby si kontrolovali, zda zaměstnavatel zaslal do evidence ČSSZ evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a potvrdil správně jejich dobu pojištění a dosahované hrubé výdělky. Jak to mohou zjistit? Tak, že požádají ČSSZ o zaslání informativního listu důchodového pojištění. Majitelé datových schránek mají navíc možnost nahlédnout online do svého „konta" pojištění na ePortále ČSSZ.

Pokud zjistí, že v evidenci ČSSZ chybí období, kdy byl prokazatelně zaměstnán, může tuto situaci začít řešit hned. Je třeba, aby se obrátil na konkrétního zaměstnavatele, který doklad o době jeho zaměstnání (ELDP) ČSSZ nezaslal, a požádal ho, aby svou povinnost dodatečně splnil. Pokud zaměstnavatel nekomunikuje nebo podnik (firma) již neexistuje, pomohou pracovníci OSSZ. U existujícího zaměstnavatele OSSZ zahájí řízení k zajištění chybějícího ELDP. V případě zaniklého zaměstnavatele poradí, jakým dalším způsobem je možné chybějící dobu zaměstnání prokázat. Pokud lidé předloží náhradní doklady (např. mzdové listy, výplatní pásky, zápočtové listy apod.), může OSSZ chybějící ELDP zrekonstruovat.

Poměrně časté jsou také dotazy lidí, zda za ně zaměstnavatel odvádí či odváděl pojistné. Lidé se obávají, aby případný dluh na pojistném nemuseli sami hradit a také aby nezodpovědnost zaměstnavatele neměla dopad na jejich důchod. Povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení (tedy na důchodové a nemocenské pojištění) za zaměstnance má výhradně zaměstnavatel. V případě, že pojistné řádně neodváděl, nemusí se zaměstnanec obávat, že by mu vinou zaměstnavatele nevznikl na důchod nárok. V těchto případech se má pro účely nároku na důchod a jeho výši za to, že bylo pojistné uhrazeno. Dluh na pojistném ČSSZ vymáhá po zaměstnavateli.

Témata: důchodci | důchody | čssz
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky