Důchody chceme pro všechny takto. Co se chystá?

Na základě žádosti předsedy odborné komise pro důchodovou reformu na Ministerstvu práce a sociálních věcí představilo hnutí Úsvit přímé demokracie svůj pohled na budoucí podobu důchodového systému.

Ilustrační fotografie
reklama

Důchodová reforma je pro další léta jedním ze základních pilířů sociální politiky hnutí Úsvit přímé demokracie a předpokládá její nastavení na dlouhé roky dopředu. Její fungování, stabilitu a také finanční zajištění.

Podle poslankyně a experta hnutí Úsvit na sociální politiku Jany Hnykové musí důchodová reforma zajišťovat rovné podmínky pro přiznání důchodu, ale na druhé straně musí vést občany k odpovědnosti a plnění povinností. Důležitým principem je zde solidarita člověka k člověku, který je znevýhodněn stavem, věkem a může tak být ohrožen sociálním vyloučením a chudobou.

Důchodová reforma musí podle Hnykové vést k sociální spravedlnosti, aby lidé, kteří poctivě pracují, podnikají, či odvádějí finanční prostředky za jinou samostatně výdělečnou činnost, si užili dle svého přispění do sociálního zabezpečení i výsledků své práce. Důchodová reforma, která nastaví jasná pravidla, musí být udržitelná, dlouhodobě stabilní a zajišťující dostatek finančních prostředků do tohoto fondu.

Návrh důchodové reformy hnutí Úsvit
•Chceme nastavit minimální hranice starobního důchodu tak, aby byly pokryty životní náklady člověka.
•Výpočet důchodu musí být jednoduchý a přehledný. Každý člověk by měl mít možnost si spočítat, jaká částka mu bude přiznána a jak si bude moci naspořit dle svých požadavků na vyšší úroveň života v důchodovém věku.
•Podle našeho návrhu by se výše důchodu měla odvíjet od odvedených finančních částek do fondu sociálního zabezpečení a důchod by měl být přiznán každému občanovi v 5 kategoriích podle toho, kolik přispěl.
•Starobní důchod by měl být pro ženy doplněn bonusem a měl by obsahovat zvýhodnění za porod a za každé narozené druhé a třetí dítě.
•Mimo jiné bychom chtěli nahradit název mateřská dovolená výrazem mateřská péče, protože výchova dítěte opravdu není žádnou dovolenou.
•Starobní důchod by měl obsahovat i další bonusový příplatek v případech, že by člověk pracoval ve zvlášť obtížných podmínkách dle kategorií, které by byly jasně nastaveny.
•Každý občan by musel odpracovat minimální počet let a měla by být stanovena pevná hranice odchodu do důchodu. Naše představa pro odchod do důchodu je pro ženy i muže 65 let.
•Valorizace je nedílnou součástí důchodu. Při valorizaci by měl každý dostat vždy stejnou částku, tím by se nerozevíraly sociální nůžky tak, jako se tomu děje v současné době.
•Finanční zajištění důchodů by bylo nejen z odvodů do sociálního zabezpečení, ale stát by do tohoto fondu měl věnovat i zisky ze státních firem, jako je například Budvar, nebo ČEZ.
•Nad tímto návrhem důchodové reformy proběhla diskuse na širším fóru hnutí Úsvit přímé demokracie a panuje zde shoda. Pokud bude nastaven jiný systém důchodové reformy a nebude odporovat naším principům, pak bude nutné náš postoj přehodnotit a podporovat to dobré pro naše občany.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky