Důchodci si hromadně zastavili výplatu penzí. Co se děje?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) začala rozhodovat o žádostech o zastavení výplaty důchodu na první lednový den 2014, které obdržela v souvislosti se „slevou na dani pro pracujícího starobního důchodce“. ČSSZ prozatím eviduje 4 769 žádostí o zastavení výplaty důchodu. 92 % z žadatelů požaduje přerušit výplatu důchodu pouze na jeden den, konkr. na 1. 1. 2014, 5 % na 2 – 5 dnů. 2 % došlých žádostí se týkají zastavení výplaty starobního důchodu na dobu delší.

660

„Přezkoumávat důvody, proč klient o zastavení výplaty důchodu požádal, nebudeme, ani nám to nepřísluší. Žádostem vyhovíme za předpokladu, že splnily nezbytné náležitosti a byly uplatněny včas," konstatuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a doplňuje: „Jelikož zpracováváme obsáhlou agendu týkající se důchodového pojištění, budeme tyto žádosti vyřizovat průběžně. Prioritou České správy sociálního zabezpečení v agendě důchodového pojištění je rozhodování o nároku na důchod."

V případech, kdy se klienti vzdali výplaty důchodu jen pro jeden nebo několik dnů, nebude ČSSZ zastavovat výplaty důchodů. V těchto případech vydá klientům rozhodnutí, v nichž bude konstatováno, že výplata pro tento den jim nenáleží a za uvedený den či uvedené dny jim vykáže přeplatek na vyplaceném důchodu. Poměrnou část důchodu, která nenáležela, protože se klient vzdal její výplaty, bude klient povinen vrátit. Při průměrné výši starobního důchodu 10 970 Kč (údaj k 31. 12. 2013) odpovídá jeho poměrná část za jeden den výši 354 Kč.

Za včas uplatněné žádosti, ve kterých klient požádal zastavení výplaty důchodu na den 1. 1. 2014, bude ČSSZ považovat „papírové" žádosti, které byly ČSSZ či okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) doručeny – poštou nebo osobně - nejpozději 31. 12. 2013 a dále elektronické žádosti (podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo doručené do datové schránky) doručené nejpozději 1. 1. 2014.

Témata: důchodci | důchody

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky