Důchodci dostanou přidáno. Koho se to týká?

Sto a víceletých seniorů narozených v letech 1904 až 1914, kterým Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatila v lednu důchod, je 1 143, z toho 954 žen a 189 mužů. 492 důchodců s ročníkem narození 1914 eviduje ČSSZ v lednu letošního roku. Převažují také ženy, kterých je 410. Mužů je pak 82.

660

Nejstarší příjemkyně důchodu je narozená v roce 1904 a žije v Moravskoslezském kraji. Nejstarší muž s bydlištěm v Jihomoravském kraji se narodil v roce 1908. V současné době žije nejvíc sto a víceletých lidí v Praze – 197 a v Jihomoravském kraji – 161, naopak nejméně – 21 jich ČSSZ eviduje v kraji Karlovarském.

U příležitosti stých narozenin obdrží příjemci důchodu od ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních věcí. Rozhodnutí o zvýšení důchodu a blahopřejný dopis předávají seniorům zástupci okresní správy sociálního zabezpečení.

Témata: důchodci | důchody

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky