Důchodce čekají změny. Co se chystá?

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce nejpozději začátkem listopadu vládě předložit návrh několika změn, které mají zlepšit postavení důchodců. Přinést by jim měly více peněz, vláda by totiž měla mít možnost valorizovat důchody i nad rámec ekonomických ukazatelů. Opatření, která ministerstvo připravuje, jsou reakcí na nízké zvýšení důchodů od ledna 2014, ke kterému dojde kvůli rozhodnutím dřívějších vlád.

660
reklama

„Už dříve jsem řekl, že valorizaci důchodů v průměru o 45 korun měsíčně od Nového roku považuji za nemravnou", připomíná ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Jsem si ale vědom, že samotný povzdech nad minulým, chtělo by se skoro říci až asociálním rozhodnutím, nestačí, důležité je s tím něco udělat. Proto pracujeme na změnách, které chceme vládě v brzké době předložit."

MPSV chystá následující změny:

1) Mimořádné zvýšení důchodů v polovině roku 2014

MPSV chce navrhnout zvýšit procentní výměru důchodů a kompenzovat tak nižší zohlednění růstu cen při valorizacích od ledna 2013 a od ledna 2014. Konkrétně u důchodů přiznaných před 1. lednem 2013 by se měla procentní výměra zvýšit o 2 částky (2,2 % a 0,9 %) a u důchodů přiznaných v roce 2013 pak o 0,9 %. Pro valorizaci v roce 2013 byla totiž zohledněna jen třetina růstu cen, tj. 1,1 %. Zohlednění plného růstu cen by přitom činilo 3,3 %, rozdíl je tedy 2,2 %. Pro valorizaci v roce 2014 bylo podobně zohledněno z růstu cen jen 0,4 %, zohlednění plného růstu cen by přitom bylo 1,3 % - rozdíl je tedy 0,9 %.

2) Od roku 2015 zavést valorizaci podle růstu indexu životních nákladů domácností důchodců

MPSV v této souvislosti navrhne dvě změny:

od 1. ledna 2015 už nesnižovat valorizaci na 1/3 cenového růstu,

od roku 2015 stanovit valorizaci nikoliv podle růstu životních nákladů všech domácností ale podle růstu životních nákladů domácností důchodců. Nepřihlíželo by se už k růstu reálné mzdy.

Změna by měla přesněji než dosavadní pravidla valorizace kompenzovat vliv cenového růstu na životní úroveň důchodců a zabránit tak snižování reálné hodnoty důchodu. Růst životních nákladů důchodců je vesměs vyšší než růst životních nákladů domácností celkem a 1/3 růstu mezd ho může, ale nemusí kompenzovat.

3) Zavést zmocnění pro vládu ke stanovení většího zvýšení procentní výměry důchodů, než jak by vyplývalo ze zákona o důchodovém pojištění

MPSV chce navrhnout, aby vláda mohla rozhodnout o vyšší valorizaci důchodů, než jak by vyplývalo z pouhé aplikace zákona o důchodovém pojištění (tj. po změně valorizace o více než růst indexu životních nákladů domácností důchodců).

Toto zmocnění by vládě umožnilo zohlednit při valorizaci důchodů například krátkodobý větší výkyv ve vývoji ekonomických a sociálních podmínek ovlivňujících důchodový systém. Současný zákon od roku 2011 neumožňuje vládě operativně reagovat. Navrhované opatření má vládě umožnit rozhodnout o vyšší valorizaci důchodů a významně tak pomoci důchodcům.

Vliv na budoucí výdaje státního rozpočtu by vláda měla zohlednit ve výhledu státního rozpočtu a samozřejmě by přitom měla vycházet i z ekonomických možností rozpočtu.

Zároveň by se měl zachovat současný stav pravidelné valorizace vyplácených důchodů od ledna každého roku.

Témata: důchodci | důchody
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky