Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Daň z nemovitosti: termín úhrady je v pátek. Navýšení pocítili všichni

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Milióny majitelů nemovitostí, fyzické i právnické osoby, dostávají v tomto měsíci informace pro placení daně z nemovitých věcí včetně výměru daně na zdaňovací období roku 2024. Na nejvýznamnější změny, ke kterým v dani z nemovitostí došlo, a na způsoby, jak uplatnit případné výhrady k výměru daně, upozorňuje Petr Koubovský, daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner a vedoucí Sekce majetkových daní Komory daňových poradců ČR. 

Všichni vlastníci nemovitostí pocítí navýšení daně, která vzrostla v důsledku vládního konsolidačního balíčku o 80 % u všech „základních“ sazeb daně. Obce ho navíc mohly místní vyhláškou upravit tzv. místním koeficientem v rozmezí 1,1 – 5,0.

Na druhé straně je možné, aby nemovitost byla od daně osvobozena, pokud jde například o veřejnou účelovou komunikaci nebo o jiný pozemek určený pro veřejnou dopravu. „Pro správné stanovení daně je zásadní i rozlišení, zda jde o zpevněnou nebo nezpevněnou plochu pozemku,“ doplňuje Petr Koubovský. „Zatímco pro zpevněné plochy pozemků stanoví zákon sazbu 9,00 Kč/m2, u nezpevněné plochy může činit pouhých 0,35 Kč/m2. Více než pětadvacetinásobný rozdíl se v konečné dani pochopitelně významně projeví.“ 

Vedle navýšení základních sazeb daně vidí Petr Koubovský, daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner, další největší změny v nové definici stavebního pozemku a zpevněné plochy pozemků, v posouzení garáží a rekreačních objektů a ve výkladu ustanovení, podle kterých může být nemovitost od daně osvobozena.

„Je-li stavebním pozemkem pouze část pozemku, hledí se na ni a na zbývající části pozemku jako na dva samostatné pozemky, což je oproti původní úpravě zásadní rozdíl,“ uvádí Petr Koubovský s tím, že tato změna se dotkne zejména developerů a podnikatelů, kteří realizují výstavbu. „Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze zdanitelných staveb a jednotek, nebo pokud povolení stavby pozbude platnosti. Skončila tak praxe, kdy developeři při realizaci jednotlivých fází projektu účelově zastavěli pouze části pozemku, aby se vyhnuli uplatnění zvýšené sazby daně u výměry stavebního pozemku na zbývající části identického parcelního čísla pozemku.“  

„I v případě nové definice zpevněné plochy pozemku mysleli zákonodárci na to, aby zamezili spekulacím některých daňových poplatníků, kteří záměrně neaktualizovali údaje v evidenci katastru nemovitostí,“ pokračuje Petr Koubovský. „Podle nové úpravy se zpevněnou plochou pozemku rozumí pozemek či jeho část užívaná k podnikání, jejichž povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Pokud je zpevněna pouze část pozemku, hledí se na ni a na zbývající část pro účely daně z nemovitých věcí opět jako na dva různé pozemky. Důležité je, že pro posouzení a zdanění pozemku již není zásadní jeho formální evidence v katastru nemovitostí, nýbrž jen jeho reálný stav a používání.“  

Všichni majitelé pozemků, fyzické osoby i firmy, musí počítat s tím, že výměr daně z nemovitých věcí bude jiný, než na jaký byli zvyklí v minulosti. Jak tedy postupovat v případě, že jim bude výměr nejasný nebo k němu mají výhrady?

„V takovém případě je třeba se obrátit na místně příslušného správce daně, jehož kontakt je uveden v záhlaví informace, kterou majitel nemovitosti obdržel,“ pokračuje Petr Koubovský. „Bude-li zjištěno pochybení nebo nesprávné stanovení výše daně, mělo by dojít prostřednictvím institutu daňového řízení k nápravě.“

„Pokud poplatník s výší stanovené daně nesouhlasí, může se proti jejímu vyměření odvolat, a to standardně ve lhůtě do 30 dní ode dne doručení," vysvětluje Petr Koubovský, daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner. „Je tak třeba učinit u správce daně, který napadené rozhodnutí vydal, přičemž odvolání nemá odkladný účinek. Nejdříve bych nicméně doporučoval se s místně příslušným správcem daně spojit a případný nesoulad si s ním v dobrém úmyslu vyjasnit. Často se totiž může jednat o banální věc, která se rychle vysvětlí či napraví.“ 

Povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí se vztahuje na každého, kdo vlastní nemovitý majetek, tj. většinou na majitele pozemků a staveb, ale i bytových či nebytových jednotek. Informace pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 obdrží všichni majitelé nemovitostí od finančního úřadu.

Daň z nemovitých věcí pro letošní rok musí být uhrazena do 31. května 2024, pouze v případě, že převyšuje částku 5 000 Kč, může být rozdělena ve dvou splátkách – první se splatností do 31. května a druhá se splatností do 30. listopadu 2024. Úhradu je možné provést převodem z účtu, poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo v hotovosti na finančním úřadu, případně na pokladně České národní banky. 

Témata:  daň z nemovitosti finance

Aktuálně se děje

21. června 2024 10:11

17. června 2024 9:56

14. června 2024 16:04

Vláda chce do vesmíru poslat českého astronauta, za 1,5 miliardy korun. Přitom říká, že veřejné finance jsou v rozvratu

Téměř po půl století Česko zřejmě vyšle do vesmíru svého člověka. Po Vladimíru Remkovi se má stát druhým Čechem v kosmu armádní stíhací pilot Aleš Svoboda. Nabídku na uskutečnění nákladné cesty dostala vláda už minulý rok. Tehdy však odmítla. Podle nynějších slov ministra dopravy Martina Kupky se více než miliardová investice mnohonásobně vrátí.

Zdroj: Lukáš Kovanda

Další zprávy

Daně, ilustrační fotografie

Zákon o daních z příjmu se bude měnit. Na co se připravit, když novela projde?

V souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví Ministerstvo financí koncem května předložilo návrh na změnu zákona o daních z příjmů. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2025. Rozsah navrhovaných změn zákona o daních z příjmů je značný a některé pasáže zákona jsou zcela koncepčně přepracovány. Do zákona je včleněno i velké množství nových pravidel. Přinášíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.