Daň z nemovitostí 2020: Na odevzdání zbývá poslední týden

Do konce ledna 2020 podávají daňové přiznání daňoví poplatníci, kteří nabyli nemovitost v průběhu roku 2019, samotná daň pro rok 2020 je následně splatná do konce května. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou a v následujících letech pouze při změně rozhodných podkladů pro výpočet daně.

Ilustrační fotografie
reklama

Na rozdíl od jednorázové daně z nabytí nemovitých věcí se daň z nemovitých věcí platí každoročně. Povinen je ji hradit ten, jež je jako majitel nemovitosti evidovaný v katastru nemovitostí k prvnímu lednu daného roku. Pokud vyčíslená daň nepřesahuje 5 000 Kč, tak se platí jednorázově do konce května, jestliže je částka daně vyšší, tak je možné daň zaplatit ve dvou splátkách, první do konce května a druhou do konce listopadu. Částku daně z nemovitých věcí ovlivňuje nejenom rozloha pozemků nebo velikost bytu, ale i koeficient dle velikosti obce a místní koeficient. „Například majitelé více stejně velikých bytů v různých městech tak za každý byt platí jinou částku daně,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak je to u nájemního bydlení?

I v Česku stoupá z různých důvodů obliba nájemního bydlení. „V těchto případech platí daň z nemovitých věcí vždy majitel nemovitosti. Stejně tak pak každoročně zdaňuje příjem z pronájmu v rámci daňového přiznání fyzických osob. Nájemníci tedy nemají povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, ani se přímo na platbě této daně nepodílí,“ říká Martin Březina, CEO společnosti UlovDomov.cz. Dle daňových poradců pak daň z nemovitých věcí přímo neplatí ani lidé žijící v družstevním bytě, neboť majitelem zapsaným v katastru nemovitostí je družstvo.

Vyplnění čtyřstránkového modrého daňového formuláře není složité. Na první stránce se uvádí základní údaje jako je jméno, adresa, rodné číslo či příslušné územní pracoviště finančního úřadu. Druhá strana daňového přiznání je věnována dani z pozemků. Na třetí straně se uvádí konkrétní údaje k dani ze staveb a jednotek, zejména výměra podlahové plochy a příslušné koeficienty. Na čtvrté straně daňového přiznání se vypočte výsledná daňová povinnost, uvede se datum a daňové přiznání se podepíše.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 musí podat i lidé, kteří se stali vlastníky nemovitosti v posledních dnech roku 2019. Pro účely daně z nemovitých věcí není přitom rozhodující, zdali šlo o koupi, darování nebo dědictví nemovitosti. Daň pro rok 2019 platil ještě původní majitel. Daň pro rok 2020 musí platit i lidé, kteří plánují během letošního roku nemovitosti prodat. Pro daňové účely je rozhodující vždy stav zapsaný v katastru nemovitostí k prvnímu lednu příslušného roku. „Za manžele, kteří mají nemovitost ve společném jmění, může daňovou povinnost splnit pouze jeden z nich, neboť se jedná o solidární daňovou povinnost,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky