Chyby v daňovém přiznání? Na co by si poplatníci měli dát pozor

Do konce března 2017 musí celá řada daňových poplatníků podat svá daňová přiznání. Vedle podnikatelů vzniká tato povinnost také zaměstnancům, kteří kromě zaměstnání mají i podnikatelskou činnost či jiné druhy příjmů. Vyplňování daňového přiznání samostatně s sebou přináší řadu otázek a tím i riziko vzniku chyb, za které nese odpovědnost sám poplatník.

Daně, ilustrační fotografie
reklama

„Vedle formálních náležitostí se často chybuje v případě špatně uplatněných odčitatelných položek a daňových slev. Problematické bývají odpočty úroků z úvěru na bydlení, z penzijního připojištění či životního pojištění a chybuje se také v uplatnění slevy na manželku či manžela,“ uvádí Andrea Kleinová, daňová poradkyně ze společnosti Crowe Horwath. Přehled nejčastějších chyb a také tipy, jak postupovat v případě, že na chybu poplatník přijde po podání daňového přiznání, přinášíme na následujících řádcích.

1. Špatně uplatněné odpočty a slevy

Nejčastěji dochází v daňovém přiznání k nedostatkům při uplatňování odčitatelných položek a daňových slev. „Stává se, že se někteří poplatníci snaží uplatnit zvýhodnění, na která nemají nárok, nebo je uplatňují v nesprávné výši,“ uvádí Kleinová a doplňuje konkrétní příklady:

a. Penzijní připojištění

V případě penzijního připojištění si mohou poplatníci snížit základ daně až o 12 000 korun. Pro získání daňových úlev je pak třeba naspořit částku vyšší než 12 000 korun za rok. Výslednou sumu, o níž si mohou snížit svůj daňový základ, získají tak, že od naspořené částky odečtou právě 12 000 korun. Zde se často chybuje a poplatníci si ze základu daně odčítají celou částku.

b. Životní pojištění

U životního pojištění se někteří poplatníci v nevědomosti snaží uplatnit odpočty i na smlouvu, která nesplňuje zákonné podmínky. Daňový základ si totiž mohou snížit pouze ti, kteří mají ve smlouvě umožnění výběru až po 60 měsících od uzavření smlouvy a zároveň také nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let a zároveň jejich smlouva neumožňuje průběžný výběr.

c. Úroky z úvěru na bydlení

Stává se, že si poplatníci chtějí uplatnit odpočty úroků z úvěru na nemovitost, přestože tuto nemovitost v loňském roce již prodali a k poslednímu dni roku již nebyli jejími vlastníky, čímž nesplňují zákonné podmínky.

Někteří poplatníci pak také zapomínají, že si mohou odečíst pouze úroky z úvěru, nikoliv celou zaplacenou částku včetně splátky jistiny.

d. Sleva na manžela(ku)

Omylem, kterého se poplatníci v tomto případě dopouštějí, je, že do partnerových příjmů nezapočítají všechny relevantní příjmy. Často opomíjí podporu v nezaměstnanosti, nemocenské dávky či pomoc v mateřství. Pokud na tyto příjmy zapomenou, chybně usoudí, že mají nárok na slevu na manžela či manželku.

2. Chybějící přílohy

Pokud si chce poplatník v rámci daňového přiznání uplatnit některou z odčitatelných položek, ať už výše zmíněné úroky z hypotéky nebo například poskytnuté dary, musí tuto skutečnost doložit v příloze daňového přiznání. Právě chybějící přílohy jsou jednou z velmi častých chyb. „Jestliže poplatník na přílohu zapomene a daňové přiznání takto odevzdá, finanční úřad jej vyzve k nápravě. V tomto případě lidé nemusí mít strach ze sankcí, ale musí počítat s tím, že pokud žádají o vrácení přeplatku, mohou jej kvůli vlastní nepozornosti obdržet později,“ uvádí Kleinová.

3. Administrativní náležitosti

Vedle výrazných chyb, jako je špatné uplatnění slev a odpočtů, dělají poplatníci také drobné administrativní chyby, velmi často plynoucí z pouhé nepozornosti. „Kromě nevyplněných či špatně vyplněných kolonek, se objevují také nesprávně zaokrouhlené výpočty a někteří plátci dokonce zapomínají na podpis,“ uvádí Andrea Kleinová.

4. Pozdní odevzdání

Další chybou je pozdní odevzdání daňového přiznání. Stále totiž zůstává vysoký počet daňových poplatníků, kteří s jeho zpracováním otálí a nechávají ho na poslední chvíli, až jej nakonec nestihnout podat včas. „V tomto případě mají daňoví poplatníci k dobru pět pracovních dní, během nichž mohou svou chybu napravit bez hrozby finančního postihu,“ uvádí Andrea Kleinová. Zároveň ale upozorňuje, že pokud tak neučiní, bude poplatníkovi vyměřena pokuta 0,05 % ze stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Tomuto problému se lze také vyhnout, pokud přiznání podává za poplatníka daňový poradce na základě plné moci, jelikož v tomto případě dojde k prodloužení lhůty až o tři měsíce. Je však potřeba myslet na to, že plná moc musí být správci daně doručena nejpozději 31. března.

Jak postupovat pokud poplatník odevzdá chybně vyplněné daňové přiznání?

V případě nápravy chybně odevzdaného přiznání hraje roli několik faktorů. Záleží, zda poplatník zjistil nedostatky ještě před 1. dubnem a také, zda se jeho daňová povinnost zvýší či sníží. „Pokud člověk ještě před 1. dubnem zjistí, že zapomněl uplatnit slevu či náklad nebo zapomněl zahrnout nějaký příjem, má právo podat si opravné daňové přiznání,“ uvádí Andrea Kleinová. „Jestliže ale objeví chybu až později, smí si podat dodatečné daňové přiznání, které by vedlo ke snížení daňové povinnosti, jen v případech stanovených zákonem,“ dodává.

Pokud se jedná o chybu vedoucí ke zvýšení daňové povinnosti, je povinností poplatníka připravit a podat dodatečné daňové přiznání, které musí poplatník doručit na finanční úřad nejpozději na konci měsíce následujícího po měsíci, kdy chybu zjistil.

Témata: daně | ekonomika | MoneyMAG.cz
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky