Slevu na manželku a školkovné lze uplatnit jen za celý rok

Během roku odvádějí zaměstnanci ze své hrubé mzdy zálohovou daň z příjmu, přičemž měsíční daňovou povinnost snižuje sleva na poplatníka, popřípadě další slevy, například sleva na studenta, invaliditu nebo daňové zvýhodnění na děti. Slevu na manželku nebo školkovné však mohou zaměstnanci uplatnit pouze za celý rok. Jak uplatnit tyto slevy za rok 2015? Informace přináší Mazars.

Ilustrační fotografie

Pro uplatnění školkovného a daňové slevy na manželku musejí být nejprve splněny zákonné podmínky. Jsou-li splněny, musí ještě zaměstnanec nárok na tyto slevy písemně doložit, přičemž příslušné doklady jsou pak nedílnou součástí ročního zúčtování daně prováděného zaměstnavatelem nebo daňového přiznání podávaného zaměstnancem. Zaměstnancům, kteří mají během roku pouze příjmy od zaměstnavatele, vznikne díky uplatnění slevy na manželku a školkovného nárok na vratku daně. „Za zaměstnance, kteří během roku 2015 pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele a podepsali u něj prohlášení k dani, vyřídí daňové záležitosti zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Limit pro příjem manželky

Sleva na manželku (manžela) za celý kalendářní rok 2015 činí 24 840 Kč, pokud manželka (manžel) za celý rok nemá vlastní příjem přesahující 68 tisíc Kč. V případě, že je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, sleva se zvyšuje na 49 680 Kč. V praxi častěji uplatňuje slevu manžel na manželku, nejběžněji pak během její rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, stejně jako ostatní dávky státní sociální podpory, státní příspěvky na produkty III. důchodového pilíře, stavební spoření nebo příspěvek na péči. Avšak například mateřská anebo důchod se do těchto příjmů počítají. Nárok na uplatnění slevy na manželku je nutné doložit písemným čestným prohlášením manželky, že její příjem v roce 2015 nepřekročil částku 68 tisíc Kč. Zaměstnanci, za které provádí roční zúčtování daně zaměstnavatel, musejí doručit čestné prohlášení mzdové účetní do 15. února. Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016 a při uplatnění slevy na manželku se čestné prohlášení přikládá jako jeho povinná příloha. „Daňové přiznání musejí podat kupříkladu ti zaměstnanci, kteří mají příjmy z pronájmu nebo si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Školkovné až 9 200 Kč za každé dítě

Za rok 2015 je možné uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení, takzvané školkovné. Maximální možná sleva činí 9 200 Kč na každé dítě, na dvě děti je tedy možné uplatnit školkovné až ve výši 18 400 Kč. Školkovné na dítě žijící ve společné domácnosti může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Nárok na slevu je též potřeba doložit písemným potvrzením od školky, v němž by mělo být uvedeno jméno a příjmení dítěte, adresa, rodné číslo, skutečně vynaložená částka za celý rok, pro koho se potvrzení vystavuje, datum a podpis zodpovědné osoby. Písemné potvrzení je opět buď součástí ročního zúčtování daně, nebo daňového přiznání. „Maximální částka školkovného na jedno dítě je stanovena legislativou, proto i při skutečných výdajích například 20 000 Kč je možné uplatnit školkovné za rok 2015 pouze ve výši 9 200 Kč,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňová povinnost se snižuje maximálně do nuly

Sleva na manželku a školkovné snižují daňovou povinnost za celý rok pouze do nuly, nemůže z nich tedy vzniknout nárok na daňový bonus jako v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Daňový přeplatek za rok 2015 z důvodu uplatnění slevy na manželku a školkovného mohou obdržet pouze ti zaměstnanci, kteří během roku zaplatili formou záloh na dani z příjmu nějakou částku. Například bezdětný zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 17 600 Kč zaplatil za rok 2015 měsíční zálohy na dani z příjmu ve výši 1 470 Kč, což za celý rok 2015 činí 17 640 Kč. Uplatní-li slevu na manželku (manželka kupříkladu pobírala invalidní důchod do limitu) ve výši 24 840 Kč, vznikne mu nárok na daňovou vratku v hodnotě 17 640 Kč, tedy ve výši zaplacených záloh během roku 2015.

Kdy obdrží zaměstnanci daňový přeplatek?

Zaměstnanci, za něž provádí roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatel, obdrží případný daňový přeplatek nejpozději se mzdou za březen 2016. Nejpozději březnová výplata tak bude z důvodu daňové vratky vyšší. Zaměstnanci podávající si daňové přiznání sami, kteří na vratku daně rovněž mají nárok, obdrží peníze na bankovní účet uvedený v daňovém přiznání na straně čtyři dole do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání. „Podal-li daňové přiznání někdo dříve, například již v únoru, neznamená to, že daňový přeplatek obdrží dříve. Měsíční lhůta pro zaslání peněz běží až od 1. dubna,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Témata: daně | CZK

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky