Blíží se termín podání daňového přiznání s daňovým poradcem, kdy se tato varianta vyplatí?

Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem přináší živnostníkovi jistotu, že nebude platit na daňových platbách zbytečně více. Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2014 daňovým poradcem je termín pro odevzdání daňového přiznání do 1. července 2015.

Ilustrační fotografie

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2014 byl do 1. dubna 2015. V případě, že živnostníkovi zpracovával daňové přiznání daňový poradce, se lhůta pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu a tedy i samotné zaplacení daně z příjmu za rok 2014 prodloužila o tři měsíce, tedy do 1. července 2015. „Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmu daňovým poradcem za rok 2014 bylo nutné doručit na místně příslušný finanční úřad plnou moc pro daňového poradce do 1. dubna. Při nedodání plné moci včas není možné využít termín 1. července jako řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Prodlužuje se lhůta i pro podání „Přehledů“

Základní termín pro doručení Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovnu, u které byl živnostník pojištěn v roce 2014, je do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání. Základní termín pro podání „Přehledů“ byl tedy do 4. května 2015, neboť2. a3. května byla sobota a neděle. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se i tato lhůta prodlužuje o tři měsíce, tedy do 3. srpna (1. srpna a 2. srpna jsou opět víkendové dny). I v případě „Přehledů“ bylo nutné doručit plnou moc na uvedené instituce před základním termínem pro jejich podání, a to do 30. dubna.

Nová záloha na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, která bude v Přehledech vypočtena z dosaženého zisku v roce 2014, se poprvé platí za měsíc, ve kterém byl podán Přehled na příslušné úřady, tzn. při využití služeb daňového poradce, za měsíc červenec. Nová záloha na sociální pojištění tak musí být uhrazena do 20. srpna a platba nové zálohy na zdravotní pojištění musí být připsána na účet příslušné zdravotní pojišťovny nejpozději do 10. srpna.

Termíny pro platbu daně a pojistného

Daň z příjmu fyzických osob je splatná v termínu pro podání daňového přiznání. Sankce za opožděnou úhradu daně z příjmu se uplatňuje, je-li daň připsána na účet o 5 dní později. Vyčíslený nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8 dní po odevzdání „Přehledů“, při opožděné úhradě je předepsáno penále. V praxi někteří živnostníci odevzdávají daňové přiznání a „Přehledy“ osobně v jeden den a současně ve stejný den uhradí nedoplatky na pokladně u všech tří institucí.

Poradce či nikoliv?

Zdali využít služeb daňového poradce či nikoliv je vhodné mít naplánováno a propočítáno v dostatečném předstihu. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které využívají výdajový paušál, často zvládnou své daňové povinnosti sami. Není to však pravidlem, i v těchto případech může daňový poradce významně pomoci s uplatněním daňových slev a daňových odpočtů a snížit tak daňovou povinnost svého klienta. OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo účetnictví již mají veškerou agendu složitější a tedy i vyplnění daňového přiznání a následně „Přehledů“ je náročnější, čímž se zvyšuje riziko chyby. „Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, pak si živnostník nemusí například lámat hlavu, zdali je výdaj daňově uznatelný či nikoliv. Daňový poradce za něj veškeré povinnosti vyřídí, odpadají i obavy z jednání na úřadech. V těchto případech se skutečně vyplatí obrátit se včas na daňového poradce, odměna za jeho služby rozhodně stojí za klid a ušetřený čas i stres,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Daňoví poradci jsou rovněž pojištěni pro případ vlastní chyby a případné sankce od finančního úřadu, OSSZ nebo zdravotní pojišťovny jsou klientům proplaceny.

Daňový poradce se neshání na poslední chvíli

Případnému výběru daňového poradce je potřeba věnovat čas, shánět jej na poslední chvíli rozhodně není dobré. Spolupráce s daňovým poradcem je též dlouhodobou záležitostí. Optimální řešení určitých transakcí nebo správné nastavení vedení účetnictví nebo daňové evidence apod. je dobré s daňovým poradcem řešit již během roku, jelikož ne všechny transakce lze optimalizovat zpětně. Při výběru poradce jsou výborné osobní reference známých živnostníků a renomé daňového poradce v okolí. Podmínky spolupráce je dobré si domluvit dopředu. Při častějších konzultacích je vhodné, aby měl daňový poradce kancelář v blízkosti svého klienta a problémy tak bylo možné operativně řešit. Mít poradce, který je ochoten pomoci i po telefonu a kterému na nás skutečně záleží, je mnohem důležitější, než ušetřit pár stokorun výběrem konkurenta, který ovšem nenabízí takovou pružnost a skvělý lidský přístup.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky