Dnes je poslední termín na přiznání daně z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2014 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v roce 2014 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

reklama

Místní koeficient si pro letošní rok zvolilo 533 obcí, tj. o 4 obce více než loni. Počet obcí, které si stanovilo nejvyšší místní koeficient 5 se oproti loňsku nezměnil, je jich opět 17. Na adrese http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces je k dispozici celostátní interaktivní vyhledávač koeficientů pro daň z nemovitých věcí.

Upozornění na povinnou elektronickou formu podání přiznání
S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat řádné nebo dodatečné daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pouze elektronicky - datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu, dostupné na www.daneelektronicky.cz nebo na www.financnisprava.cz, pod záložkou Daňový portál. Dílčí daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je letos 1.června. Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2015 jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně z nemovitých věcí prostřednictvím datové schránky.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky