Analýza Moneymag: Paušály mají jít dolů, co se stane s daněmi?

Snížení paušálních odečtů nákladů od tržeb pravděpodobně zamíchá financemi mnoha živnostníků. Propočítali jsme, jak se jich připravované změny konkrétně dotknou.

660
reklama

Živnostníci daní svůj zisk, což znamená, že pro daňové účely si od příjmů z podnikání může odečíst výdaje na dosažení a udržení tohoto zisku, jinak řečeno, náklady. Tyto náklady je možné sledovat účetnictvím nebo daňovou evidencí, zákon ale umožňuje jejich odečet stanoveným procentem, daňovým paušálem. Právě ty nás budou dnes zajímat.

Daňové paušály mají z hlediska státu i podnikatele nezpochybnitelné výhody. Tou nejvýznamnější je snížení administrativy, paušály jsou z hlediska výpočtů méně náročné.

Ministr Miroslav Kalousek nicméně rozhodl, že pokud jsou paušály úlitbou pro živnostníky, neměly by být výhodnější než daňová evidence a z toho důvodu by je rád snížil. Ačkoliv se proti jeho plánu postavil premiér Petr Nečas a situace je nejasná, redakce Moneymag.cz propočítala co by se stalo, kdyby byly paušály sníženy tak, jak navrhuje ministerstvo financí. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Současnost

Návrh

Zemědělská činnost

80 %

50 %

Řemeslná činnost

80 %

40 %

Ostatní živnosti

60 %

20 %

Jiné podnikání

40 %

20 %

Podle ministra Kalouska neplní paušály svůj účel. Namísto snížení administrativy spíše znamenají vítanou možnost snížení odvodů, na čemž živnostníci příliš profitují. Výběr z jejich daní je tak mizivý.

Vezměme si dva modelové podnikatele. Jejich současný obrat bude 400 tisíc korun ročně u prvního a rovný milion korun u druhého.

U každého případu je nutné propočítat tři různé varianty. Mimo současné také odvody pro příští rok a pro rok 2013, kdy již má začít platit reforma daňového systému. Dnes tak živnostníci odvádějí sociální a zdravotní pojištění 29,2, resp. 13,5 % ze zisku, nejméně však 21 684 a 20 040 korun ročně. Sazba daně je 15 % ze zisku, přičemž odvedené pojistně není daňově uznatelným nákladem. Stejný systém bude platit i příští rok, jen se změněnými paušály. Daňová reforma pro rok 2013 ovšem provede mnoho změn. Odvedené pojistné bude činit 6,5 % u obou druhů pojištění, a to z celého obratu, nikoliv jen ze zisku. Minimální sazby prozatím neznáme, budeme tedy počítat se současnými hodnotami. Sazba daně má být 19 %.

V případě, že by naši dva modeloví podnikatelé pracovali v zemědělské výrobě, zvýšil by se jejich zdanitelný zisk na více než dvojnásobek. Podrobnosti jsou v tabulce níže:

Obrat [Kč]

Zisk 2011 [Kč]

Zisk 2012;13 [Kč]

Odvody 2011 [Kč]

Odvody 2012 [Kč]

Odvody 2013 [Kč]

400 000 

80 000

200 000

41 724

54 400

54 884 

1 000 000

200 000

500 000

55 600

156 910

135 160

Grafy, struktura odvodů u zemědělských činností

Je patrné, že při snížení paušálu z 80 na 50 % by se zvedly razantně odvody zejména bohatšímu podnikateli. Chudší naráží na minimální odvody, díky kterým dnes platí vyšší pojistné odvody, než by jim percentuelní částkou příslušely.

Graf, který zobrazuje vztah celkového obratu zemědělce a jeho odvodů státu ukazuje, že odvody, zejména pak daně, začnou oproti současnému stavu růst již po překročení obratu 275 tisíc korun, zatímco v současné době platí podnikatel až do obratu 790 tisíc korun pouze minimální odvody na pojištění.

Podívejme se nyní na situaci, kdy by naše dvojice podnikatelů byla řemeslníky.

Obrat [Kč]

Zisk 2011 [Kč]

Zisk 2012;13 [Kč]

Odvody 2011 [Kč]

Odvody 2012 [Kč]

Odvody 2013 [Kč]

400 000 

80 000

240 000

41 724

66 240 

62 484 

1 000 000

200 000

600 000

55 600

193 260 

167 160 

Grafy, struktura odvodů u řemelsných živností Vzhledem k tomu, že paušál se zde sníží ještě výrazněji, navýší se u obou podnikatelů odvody ještě výrazněji, pro rok 2012 se mohou u bohatšího podnikatele blížit čtyřnásobku letošních odvodů. Podobně jako v minulém případě, i zde se v roce 2013 při reformě odvody oproti roku 2012 mírně sníží, ovšem oproti současnému stavu budou stále vysoké.

 

Grafy, struktura odvodů u ostatních živností Třetí situaci je jiná živnost. Zde dosud platil paušál 60 %, který bude snížen na pouhých 20 %. Situace bude vypadat následovně:

 

 

 

Obrat [Kč]

Zisk 2011 [Kč]

Zisk 2012;13 [Kč]

Odvody 2011 [Kč]

Odvody 2012 [Kč]

Odvody 2013 [Kč]

400 000 

160 000 

320 000 

43 760 

91 480 

78 444 

1 000 000

400 000

800 000

121 760 

265 960 

231 160

Grafy, struktura odvodů u jiného podnikání A poslední situací je jiné podnikání. Zde byl již dosud nejnižší paušál, jeho hodnota přesto klesla ze 40 na 20 %.

 

 

Obrat [Kč]

Zisk 2011 [Kč]

Zisk 2012;13 [Kč]

Odvody 2011 [Kč]

Odvody 2012 [Kč]

Odvody 2013 [Kč]

400 000 

240 000

320 000 

67 440

91 480 

78 444 

1 000 000

600 000

800 000

194 460 

265 960 

231 160

Mimo to se v zákoně objevuje ještě jeden paušál, 30 % na příjmy z pronájmu. Návrh na jejich snížení zatím není dostupný, přesto i u něj lze očekávat snížení.

Na propočtech je patrné, že živnostníci, kteří hodlají uplatňovat výdaje paušálem, budou muset řádně sáhnout do kapsy. Nebo přejít na daňovou evidenci. Z grafů je patrný zejména zvýšený odvod daní, který živnostníky čeká, zejména pokud je jich obrat poměrně vysoký. Odvody na sociální a zdravotní pojištění se u propočítaných skupin změní oproti daním spíše méně.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky