Pobíráte peníze načerno? Čekejte nízký důchod

Přistoupit na nabídku zaměstnavatele a nechat si oficiálně vyplácet pouze minimální mzdu a zbytek dostávat takříkajíc "na ruku", se zaměstnancům nemusí vyplatit. Jak v úterý připomněl mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Pavel Gejdoš, mzda vyplácená načerno sníží svému příjemci důchod.

660
reklama

"Setkáváme se s případy, kdy se někteří občané, pobírající tzv. černou mzdu, pozastavují nad výší svého důchodu, který považují za neúměrně nízký. Celý problém se odvíjí od zaměstnavatele, který v touze vyhnout se odvodu vyššího pojistného zaměstnanci vyplácí pouze minimální mzdu a zbytek dorovnává tzv. na ruku. Právě u těchto lidí ČSSZ zaznamenává nižší mzdy," nastínil Gejdoš.

Jak poznamenal, právě ti, kteří při pohledu na vyměřenou výši penze nestačí věřit svým očím, často odmítají sdělit jakékoliv zpřesňující údaje. "Z lidí, kteří pobírali černou mzdu, nejsou úředníci schopni dostat především název zaměstnavatele či skutečné příjmy. Za jejich mlčením je nutné hledat hlavně obavy z trestní odpovědnosti a také strach z reakcí bývalých zaměstnavatelů," tvrdí Gejdoš.

Nabízí se otázka, proč tedy vůbec lidé na nabídku k vyplácení černé mzdy přistupují. Podle Gejdoše se úředníci, kterým se čerství penzisté přece jen svěří, nejčastěji setkávají s argumentací, že jednoduše neměli ponětí o tom, že by černá mzda mohla mít vliv na výši jejich důchodu. "Své odhodlání zdůvodňují i tím, že pokud by na tento způsob odměňování nekývli, nedostali by žádnou práci," dodal.

V souvislosti s tím připomněl způsob, jakým se vypočítává výše penze. Ta se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry. "Základní výměra v současnosti činí 2230 korun měsíčně, za každý rok pojištění pak náleží 1,5 procenta výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je přitom třeba znát osobní vyměřovací základ. Ten tvoří měsíční průměr ročních příjmů dosažených v rozhodném období a je vždy navýšený o koeficienty, které se stanovují pro každý kalendářní rok na základě průměrného příjmu, který stanovuje svým nařízením vláda," popsal mluvčí postup úředníků při výpočtu důchodu.

Témata: důchody | platy / mzdy

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky