Byt vám mohou podvodníci ukrást také. Kontrolujte katastr!

Nebezpečí podvodného převodu nemovitostí se s novým občanským zákoníkem zvýšilo, a to v souvislosti posílením pozice „dobré víry“.

Bydlení, ilustrační fotografie

Podle odborníků z Katastr365, služby pro sledování změn v katastru nemovitostí, tato „dobrá víra“ výrazně omezuje možnosti podvedeného vlastníka nemovitosti domoci se svého majetku zpět.

Nejčastějšími podvody, kdy zloději nemovitostí dosahují podvodného přepisu vlastníka, je zfalšování smluvních dokumentů potřebných pro převod. Následuje prodej nemovitosti kupci, který nemovitost kupuje „v dobré víře“, tedy s právní důvěrou ve veřejný seznam - katastr nemovitostí. Novému majiteli je tak v případě soudního řízení přiznán institut „dobré víry“, který má při současném právním výkladu výrazně posílenou pozici.

„Nový majitel nabývá nemovitost v dobré víře, že je mu prodávána od skutečného vlastníka,“ říká Mgr. Michal Klusák, advokát serveru Katastr365.cz. „Původní vlastník se pak nemůže divit, že jiná osoba bude pokládat údaje v katastru nemovitostí za pravdivé a důvěřovat jim.“

Díky 20denní ochranné lhůtě však lze podvodu zabránit:

- Prvních 20 dnů od návrhu na vklad nenese původní vlastník žádná rizika a nehrozí mu žádné nevratné náklady. Je doporučené k nápravě nesrovnalostí v katastru použít právě toto období.

- Po 20 dnech, tedy po vkladu, vlastníkovi hrozí ztráta nemovitosti a domoci se původního stavu před zápisem lze jen podáním žaloby na určení vlastnictví a je na místě očekávat prakticky nevratné soudní náklady 50 – 100.000,- Kč.

- Po 52 dnech je nutno jít rovněž k soudu, ale žaloba je neúčinná v „dobré víře“.

- Po uplynutí 3 let po vkladu vlastník nemovitost definitivně ztrácí bez jakékoliv možnosti jejího vrácení. 

Kontrolovat stav své nemovitosti není přitom vůbec složité. Aby kontrola měla nějaký smysl, měla by být prováděna nejlépe každý den. Server Katastr365.cz sleduje nemovitosti na denní bázi a při zjištění změny zašle obratem informaci až na pět e-mailových adres. Sledování změn v katastru si lze zřídit online bez jakékoliv návštěvy úřadu nebo ověřování podpisu, přičemž aktivace sledování všech nemovitostí v rodině proběhne během 5 minut.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky