Platební morálka Čechů se ve 2. čtvrtletí začala zhoršovat

Platební morálka Čechů se začala mírně zhoršovat. Nový dluh po splatnosti zapsaly letos ve druhém čtvrtletí členské společnosti sdružení Solus do registru fyzických osob více než 25.000 občanů ČR, o deset procent více než ve druhém čtvrtletí 2022. ČTK o tom dnes informovalo sdružení Solus, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi při splácení závazků.

Ilustrační fotografie

Přibližně polovina z těchto osob již měla v registru evidovaný dřívější dluh po splatnosti. Od začátku roku 2023 byl do registru zapsán dluh po splatnosti u 52.000 osob.

Na konci prvního pololetí mělo dluhy po splatnosti 4,56 procenta dospělých, na konci března to bylo 4,8 procenta a na konci roku 2022 to bylo 4,9 procenta. Pokles ale způsobilo zvýšení počtu obyvatel ČR v rámci výpočtu Solus indexu, které snižuje výsledný podíl občanů s dluhem po splatnosti na celkovém počtu obyvatel. Významná skupina občanů zapsaných do registru fyzických osob Solus se také snaží své závazky nebo jejich část uhradit.

"Údaje o dlužné částce po splatnosti mohou být v registru fyzických osob zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl spotřebitel osvobozen, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu tří let od zániku takového závazku. Proto dochází k výmazu některých dluhů bez toho, aniž by byly skutečně plně uhrazeny,“ uvedl tajemník sdružení Jan Stopka.

Zejména v důsledku změn v úvěrových a klientských portfoliích členských společností klesl během prvního pololetí počet evidovaných občanů s dluhem po splatnosti ze 423.000 na 408.000. Dlužná částka po splatnosti evidovaná v registru klesla během prvního pololetí minimálně, z 30,9 na 30,7 miliardy korun.

Zápis v registru Solus spotřebitele chrání především před dalším neodpovědným zadlužením. Motivuje je ale také k úhradě svých závazků po splatnosti, pokud chtějí mít přístup k dalšímu úvěru či jiné službě s odloženou splatností za výhodných podmínek. Solus sdružuje přes 50 společností, které poskytují služby spotřebitelům ohledně bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb či distribuce energií.

Témata: Peníze | finance | MoneyMAG.cz

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky