Nechte starost o vaše investice na profesionálech

Investice na kapitálových a finančních trzích vyžadují čas a odborné znalosti. Výsledkem může být výrazně vyšší výnos v porovnání s termínovanými vklady nebo spořicími účty.

Ilustrační fotografie

Pokud čas nebo potřebné znalosti nemáte, svěřte se například do péče Investiční kapitálové společnosti Komerční banky (IKS KB), která pro takové klienty začala nabízet nový produkt – IKS Investiční manažer. Na detaily jsme se zeptali Zdeňka Straky, hlavního portfolio manažera nového produktu.

Komerční banka uvádí na trh nový produkt IKS Investiční manažer. Můžete popsat, v čem je tato služba výjimečná?

IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Je vhodný pro klienty, kteří nemají čas, chuť nebo znalosti spravovat své finanční úspory. Klient přenechává rozhodnutí o složení svého investičního portfolia na odbornících, kteří průběžně vyhodnocují situaci na finančních trzích.

Je tento váš produkt vhodný i pro méně zkušené investory, kteří mají rezervovaný vztah k riziku?

Rozhodně ano. Investici předchází důkladná analýza finanční situace klienta a jeho investičních cílů. Klíčová je pro nás především citlivost klienta na riziko a jeho investiční horizont. Díky výsledkům této analýzy jsme schopni zvolit investiční strategii, která bude klientovi co nejvíce vyhovovat. Pro klienty, kteří mají odměřený vztah k riziku, budeme volit konzervativní strategii. Ta zahrnuje jen malý podíl rizikovějších investic.

Popište nám fungování investičního procesu?

Investiční proces se řídí přísnými pravidly. Ekonomové, stratégové, finanční analytici a manažeři ze skupiny Amundi neustále přezkoumávají trendy na trhu a rozvíjejí své prognózy. Na základě těchto analýz určujeme, jaké bude složení investiční strategie, kterou klient zvolil. Podkladová aktiva vybíráme z celkem 25 investičních fondů, jejichž portfolio tvoří v různém složení akcie, dluhopisy a instrumenty peněžního trhu. Naším cílem je, aby složení portfolia bylo v souladu s investičním profilem klienta.

Jak jsou klienti informováni o správě jejich úspor?

To je zcela zásadní. Klienti jsou informováni o každé operaci, která byla provedena s jejich úsporami. Každé čtvrtletí obdrží souhrnnou zprávu, která obsahuje komentář manažera, složení aktiv a samozřejmě dosažené zhodnocení.

S jakými náklady mají klienti u této investice počítat?

Tento produkt je nabízen za velmi příznivou cenu. Ve srovnání s investicemi do podílových fondů jsou pořizovací náklady nižší. Pokud se klient rozhodne svou investici zpeněžit, nejsou účtovány žádné poplatky. Minimální uvažovaná investice by měla dosahovat 250 000 Kč.

Seznamte nás blíže se zázemím vaší společnosti?

Správcem podkladových fondů jsou Investiční kapitálová společnost KB a Amundi. Hlavním akcionářem Investiční kapitálové společnosti KB je skupina Amundi, která je největším správcem aktiv v Evropě a řadí se mezi deset největších investičních společností na světě podle objemu spravovaných prostředků 843 miliard EUR ke konci září 2014.

Pro více informací kontaktujte jakoukoli pobočku Komerční banky, bezplatně volejte na linku 800 111 166 nebo navštivte webové stránky www.iks-kb.cz. 

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky