Česká pojišťovna systémově manipuluje s výplatou při vypovězení smlouvy, upozorňuje spolek

Česká pojišťovna podle spolku Podvedení klienti systémově manipuluje s výplatou odkupného při předčasném ukončení pojistné smlouvy, a navyšuje si tak vlastní příjmy na úkor klientů. Týkat by se to mohlo až stovek tisíc smluv o životním pojištění, které byly uzavřeny v letech 2005 až 2013, a miliard korun. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali představitelé spolku. Česká pojišťovna obvinění z manipulace s výplatami odmítá. Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy.

Ilustrační fotografie

Spolek tak chce rozšířit existující žalobu u Městského soudu v Praze na Českou pojišťovnu o zákaz, aby takto u odkupného finanční ústav nadále postupoval. Spolek již loni v létě totiž podal hromadnou žalobu na Českou pojišťovnu kvůli investičnímu pojištění, kdy pojišťovna podle žaloby nedostatečné informovala klienty o nákladech a poplatcích nebo ve smlouvách chyběla pojistná částka.

"Česká pojišťovna svým klientům nejméně od roku 2016 systematicky krátí výplatu plnění. Zjednodušeně řečeno, pokud k datu ukončení smlouvy byla hodnota investičního účtu klienta 100.000 korun, Česká pojišťovna se při vyúčtování odkupného tváří, že byla o 15.000 nižší, aniž by ovšem klient o této manipulaci dostal od pojišťovny jakoukoli informaci a měl šanci to zjistit," uvedl dnes člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka. Dodal, že uvedené jednání spolek zjistil až z dokumentů, které Česká pojišťovna dodala v rámci sporů s klienty do spisů finančního arbitra.

"Pojistná plnění a další plnění z pojistné smlouvy, zejména odkupné, jsou vždy vyplácena v souladu se zákony, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Každý klient tak dostane vše, na co má na základě podmínek produktu a své smlouvy nárok," uvedla mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Dále uvedla, že o vývoji odkupného byli klienti řádně informováni. "V modelaci pojištění, kterou obdrželi před sjednáním pojistné smlouvy, bylo jasně číselně vyjádřeno, jaká je plánovaná výše kapitálové hodnoty a odkupného, z čehož jasně vyplývala výše předem stanovaných srážek. Kromě toho si klienti mohli kdykoliv požádat o podrobný výpis, z něhož si mohli ověřit výši odkupného a způsob jeho výpočtu," uvedla.

Srážky podle ní zohledňují, že z předčasného ukončení pojištění pro pojišťovnu vyplývají personální, provozní náklady a náklady související s nedodržením předpokládaného investičního horizontu, pro který Česká pojišťovna nakupovala příslušná aktiva.

V případě poplatků u pojistných smluv eviduje spolek zhruba 300 rozhodnutí finančního arbitra ve prospěch klientů. Největší podíl připadá na smlouvy České pojišťovny. Dotčeny jsou ale i další pojišťovny. Rozhodnutí arbitra podle ČP nezakládá plošnou neplatnost smluv. Pravomocná rozhodnutí finančního arbitra a soudu se svými důsledky mohou podle Chvojky dotýkat téměř dvou milionů pojistných smluv. Soudy se k případům smluv zatím stavějí různě a podle Buriánkové již existuje několik rozsudků, které platnost smluv potvrzují.

ČNB, na kterou jeden z klientů pojišťoven loni také podal žalobu, již dříve sdělila, že jedná v rámci své činnosti v mezích svých zákonných pravomocí, do kterých nespadá posuzování platnosti smluvního ujednání mezi pojišťovnami a jednotlivými klienty. Česká asociace pojišťoven již dříve uvedla, že považuje zpětné zpochybňování právoplatně uzavřených smluv za účelové.

"Jestliže ČNB až dosud bagatelizovala problém neplatných pojistných smluv České pojišťovny, zde má čítankový příklad systémového okrádání klientů. Počet smluv ve kmeni České pojišťovny se každoročně snižuje o zhruba 100.000, téměř jistě jde o miliardy. Očekáváme tedy razantní akci ČNB," uvedl dnes Chvojka.

Advokát Viktor Rossmann, který žalobu jménem spolku Podvedení klienti podal, dnes uvedl, že Českou pojišťovnu již v předžalobní výzvě spolek požádal, aby se uvedených kroků zdržela. "A jsme připraveni rozšířit žalobu o ochraně práv porušených nekalosoutěžním jednáním, prostřednictvím které jsme již napadli neoprávněně účtované poplatky," uvedl Rossmann.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky