Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Počet nespolehlivých podnikatelů strmě roste

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Počet takzvaných nespolehlivých osob v registru Finanční správy výrazně stoupá. Zatímco v loňském srpnu jich přibylo 96, letos to bylo téměř desetkrát tolik.

Od 1. července loňského roku vede Finanční správa registr takzvaných nespolehlivých osob. Zákon dává správci daně možnost takto označit podnikatele (fyzickou či právnickou osobu), pokud porušením svých povinností na DPH ohrožuje řádnou správu a výběr daně z přidané hodnoty, a to přesto, že nejsou plátci DPH. Do registru nespolehlivých osob se lze dostat kvůli zdánlivě drobnému pochybení - například neplacení DPH v určité výši - spíše výjimečně. „Podle našich zkušeností jsou důvody zápisu do registru vážné. Jedná se o dluhy na DPH, které přesahují 50 000 korun po dobu tří měsíců, prokázaná nebo důvodná podezření z páchání daňových podvodů či vystavení fiktivního daňového dokladu na plnění, které se nikdy nestalo,“ vysvětluje Vlastimil Sojka, daňový poradce a jednatel společnosti KODAP. Neplátce může dlužit na DPH například z titulu své dřívější registrace plátce DPH nebo jako identifikovaná osoba (je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem). V registru je k dnešnímu dni (26.9.2018) celkem 7437 fyzických či právnických osob. Z toho 1133 jich je v likvidaci. Řada podnikatelů přitom o jeho existenci ani netuší. Vystavují se tak riziku, že pokud budou s nespolehlivou osobou obchodovat, bude se zvýšenou intenzitou zkoumat, jestli byl obchod skutečný nebo fiktivní, jestli ve hře nebyly nelegální peníze a další.

Strmý nárůst v posledních měsících lze přičítat tomu, že si finanční úřady na tento institut již zvyknuly. Zároveň může mít vliv i fakt, že řízení o prohlášení nespolehlivé osoby nejsou vždy krátká, zejména je-li podáno odvolání. 

Registr nespolehlivých osob souvisí s institutem nespolehlivý plátce, který funguje již od roku 2013. U tohoto „starého“ seznamu ale evidovaní podnikatelé objevili cestu, jak se z něj dostat. „Nespolehliví plátci DPH zrušili registraci k  DPH a následně s nějakým časovým odstupem požádali opět o registraci k DPH a punc „nespolehlivosti“ byl odstraněn,“ říká Vlastimil Sojka ze společnosti KODAP. Z toho důvodu vzniknul „nový“ přehled nespolehlivých osob - neplátců DPH, který zachovává historii původně problematického plátce. Zrušení registrace k DPH nespolehlivého plátce je totiž jeden z titulů pro zápis do seznamu nespolehlivých osob.

Nespolehlivá osoba se může stát opět spolehlivou na žádost, pokud již pominuly důvody „nespolehlivosti“. „Takovou žádost lze efektivně podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od prohlášení nespolehlivosti za podmínky, že nedochází k porušování povinností včetně výše nedoplatku na DPH,“ dodává Vlastimil Sojka ze společnosti KODAP.

Témata:  DPH neplatiči podnikatelé

Související

Aktuálně se děje

18. července 2024 17:36

Vláda schválila novou výši započitatelných nákladů na bydlení. Dojde také ke sjednocení částek pro byty v evidenci i mimo ni

Česká republika dlouhodobě podporuje ukrajinské občany, kteří hledají útočiště před ruskou agresí na Ukrajině. Zároveň usiluje o to, aby byla posílena jejich samostatná participace na úhradě základních životních potřeb včetně bydlení. Nyní mají někteří uprchlíci možnost bezplatně bydlet v nouzovém ubytování, od 1. září 2024 ale budou související podmínky upraveny. MPSV proto ve spolupráci s dalšími odborníky připravilo návrh, kterým podpoří tyto cizince i po skončení bezplatného nouzového ubytování. Pro zranitelné osoby bude nová částka činit 6 000 Kč měsíčně a pro ostatní osoby s dočasnou ochranou 4 000 Kč měsíčně.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Ilustrační fotografie

Jsou vaše peníze v bezpečí? Přehled rizik při každodenním používání běžných bankovních účtů

V roce 2024 jsou běžné bankovní účty nezbytnou součástí života většiny lidí. Přestože moderní technologie a pokroky v zabezpečení bankovních systémů výrazně zlepšily ochranu uživatelů, stále existují bezpečnostní rizika, která je třeba brát v úvahu. Odborníci ze serveru Banky.cz dali dohromady nejvýznamnější rizika spojená s každodenním používáním běžných bankovních účtů.