Experti z ministerstva řešili problematiku lékařské posudkové služby

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a další odborníci z resortu práce a sociálních věcí se zúčastnili kulatého stolu k problematice lékařské posudkové služby.

Ilustrační fotografie

Se zástupci výboru pro sociální politiku a dalšími subjekty diskutovali ve Sněmovně o současné praxi v posuzování zdravotního stavu i o návrhu změn včetně harmonogramu jejich realizace.

„Problematiku lékařské posudkové služby a dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem vnímám jako velmi aktuální téma a chci se intenzivně věnovat jejímu řešení. Činnost lékařské posudkové služby má v systému sociální ochrany významné dopady, nejen do sféry občana, ale i do objemu vyplacených dávek,“ řekla po jednání ministryně Němcová.

Dlouhodobým problémem lékařské posudkové služby (LPS) je nedostatek posudkových lékařů a s tím související prodlužování doby vypracování posudku a nárůst počtu nevypracovaných posudků, u nichž již uplynula zákonná lhůta. Takových případů LPS eviduje téměř 9 tisíc a posudková komise 4,5 tisíce. Lékařská posudková služba každoročně obdrží více než 400 tisíc žádostí o vypracování posudku. Aktuálně má však asi 66 neosazených systemizovaných míst, což z celkových 362 systemizovaných míst představuje téměř pětinu. V Posudkové komisi MPSV jakožto odvolacího orgánu je dokonce více než pětina neobsazených míst.

Ministryně Němcová vytvořila pracovní skupinu k problematice LPS a dávkám podmíněných nepříznivým zdravotní stavem. Tento tým navrhne a bude realizovat řízení LPS, včetně organizačních a systémových změn. Od 1. února 2018 využije ČSSZ institut smluvních lékařů k provádění posudkové činnosti pro účely průkazů osob se zdravotním postižením.

Již byla přijata tato opatření:

  • změna odměňování posudkových lékařů s účinností od 1. 1. 2018 na  úroveň lékařů ve zdravotnictví
  • nově zavedené pozice odborných asistentů posudkových lékařů.

Kromě odborníků z MPSV, ČSSZ a Úřadu práce se jednání zúčastnili také zástupci Národní rady zdravotně postižených ČR, Kanceláře ombudsmana pro zdraví, Unie zaměstnavatelských svazů, Sdružení praktických lékařů, Ústavu sociálního a posudkového lékařství a další přizvaní hosté.

Výdaje na invalidní důchody činily v loňském roce 43 mld. Kč, na příspěvek na péči přes
25 mld. Kč a na dávky pro osoby se zdravotním postižením 2 mld. Kč. V roce 2017 vypracovali lékaři okresních správ sociálního zabezpečení 380 tisíc posudků. Lékařská posudková služba (LPS) provádí posuzování zdravotního stavu klientů pro účely důchodového pojištění (invalidita), nepojistných sociálních dávek (příspvěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz OZP), zaměstnanosti a nemocenského pojištění (dočasná pracovní neschopnost)

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky