Nemocenské pojištění. Jaké změny nás čekají příští rok?

Na základě novely zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení dojde z kraje příštího roku ke dvěma zásadním změnám v nemocenském pojištění. První z nich je zavedení nové dávky, otcovské poporodní péče. Druhou novinkou je pak navýšení nemocenského pro dlouhodobě nemocné. „Termín účinnosti navýšení nemocenského pro dlouhodobě nemocné připadá na 1. ledna 2018. Otcovská poporodní péče pak vstoupí v účinnost 1. února 2018,“ uvádí Ivana Brancuzká, manažerka společnosti Contract Administration.

Ilustrační fotografie
reklama

Zvýšení nemocenské dávky pro dlouhodobě nemocné

Na základě novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení dojde od 1. ledna 2018 k navýšení dávky pro dlouhodobě nemocné. Zaměstnanci, kteří jsou zdravotně indisponovaní a nejsou schopní výkonu práce, pobírají po třech pracovních dnech dočasné pracovní neschopnosti nejprve náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od 15. dne nemoci jim pak náleží nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Nová úprava tato pravidla mění a lidé, kteří jsou nemocní více než 30 dní, budou mít nemocenské vyšší. „Od 31. kalendářního dne budou mít lidé v dočasné pracovní neschopnosti nárok na 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. kalendářního dne pak na 72 % denního vyměřovacího základu,“ uvádí Brancuzká. Podmínkou pro získání dávky je účast v nemocenském pojištění.

Otcovská poporodní péče

Stávající pravidla přiznávají mužům nárok na placené volno při narození potomka jen na dobu, která je nezbytně nutná k převozu ženy do porodnice či domů z porodnice. Zároveň mají nárok na neplacené volno v případě, že chtějí být u porodu. Novela zákona o nemocenském pojištění proto zavádí otcovskou poporodní péči, která jim má poskytnout prostor, aby se mohli po narození dítěte do péče zapojit více.

Aby měli otcové na dávku nárok, musí splňovat stanovené podmínky. Za prvé musí být účastni nemocenského pojištění. Zároveň dávku mohou čerpat jen ti, kteří jsou zapsáni do knihy narození jako otec dítěte nebo ti, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů, a to tehdy pokud toto dítě nedosáhlo 7 let. „V prvních šesti týdnech po porodu nebo ode dne převzetí dítěte budou moci muži nastoupit k čerpání dávky otcovské poporodní péče ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Termín nástupu k čerpání otcovské si budou moci určit sami, podpůrčí doba je týden. Po tuto dobu budou u zaměstnavatele zpravidla na rodičovské dovolené,“ uvádí Brancuzká. Zároveň je dané, že pokud muž pečuje o více dětí narozených či převzatých do péče současně, náleží mu otcovská pouze jednou. „I při narození dvojčat a dalších vícerčat či převzetí více dětí do péče zároveň platí, že má muž nárok na stejnou otcovskou péči, jakou by měl při jednom dítěti. Neplatí, že více dětí současně zvyšuje jeho nárok,“ upozorňuje Brancuzká.

Nárok na výplatu otcovské bude možné uplatnit prostřednictvím předepsaného tiskopisu, který bude dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopis předá zaměstnanec zaměstnavateli, který jej následně doplněný doručí okresní správě sociálního zabezpečení.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky