V Evropě se možná změní hranice států

Hranice mezi Slovenskem a Maďarskem se zřejmě změní. Stane se tak na základě návrhu ústavního zákona o souhlasu se změnami státní hranice, kterým se bude zabývat slovenská vláda.

Slovensko, ilustrační fotografie
reklama

Slovenská vláda 3. června 2015 schválila návrh na uzavření smlouvy mezi Slovenskem a Maďarskem o státní hranici. "Hlavním důvodem nové smlouvy je potřeba změny charakteru společných státních hranic s Maďarskem na hraničních vodních tocích z pohyblivé na nepohyblivou, tedy nezávislou na přirozených změnách koryt hraničních řek. Smlouvou se současně upravuje výměna částí státního území ve stejné rozloze, tedy v poměru 1: 1 . Výměnou se zohlední provedené vodohospodářské a jiné stavební práce," vysvětlila podle slovenských médií Marta Fabianová z tiskového odboru kanceláře ministra vnitra.

Podle slovenské ústavy je potřeba, aby byla změna státní hranice Slovenska schválena ústavním zákonem. "Předpokládáme, že ústavní zákon o souhlasu se změnami státní hranice mezi Slovenskou republikou a Maďarskem bude předložen do meziresortního připomínkového řízení v létě," dodala Fabianová.

Současný platný charakter pohyblivé státní hranice na hraničních tocích způsobuje zdlouhavé právní řešení důsledků přirozených změn polohy koryta hraničních vodních toků, kterým se státní hranice přizpůsobuje. Tomu se chtějí obě země vyhnout a pevné ustanovení hranice by mělo těmto neduhům zabránit.

"V částech státního území, které se v důsledku změn státní hranice oddělí od státního území Slovenské republiky nebo Maďarska a připadnou druhé smluvní straně, se nenacházejí trvale osídlená území," vysvětlilo ministerstvo vnitra. Nabytím platnosti tak podle resortu skončí platnost Smlouvy mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích ze dne 13. října 1956.

Podobná změna se do budoucna připravuje i s Rakouskem a Polskem. "Do budoucna se připravuje i dvoustranná dohoda o změně dosavadního pohyblivého charakteru na slovensko-polské státní hranici na hraničních vodních tocích na nepohyblivý. Je to ve stádiu příprav, expertní jednání ještě nezačala, obě strany ale vyjádřily předběžné souhlasné stanovisko," uvedla Fabianová.

Témata: evropa | slovensko

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky