Přivýdělek formou brigády? Ministerstvo chystá velkou změnu

Přivýdělek formou brigády při hledání zaměstnání je populární činností, kterou si může každý uchazeč zaregistrovaný na Úřadu práce (ÚP) vydělat až polovinu minimální mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí se ale chystá práci na dohodu u uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci ÚP zrušit.

Ilustrační fotografie

Ministerstvo práce a soc. věcí v rámci novely zákona o zaměstnanosti navrhuje omezení takzvaného nekolidujícího zaměstnání v souvislosti s dohodami o provedení práce (DPP). Resort server EuroZprávy.cz upozornil, že v novele zákona, kterou v současné době projednává vláda, je dokonce navrhováno úplné vypuštění možnosti vykonávat nekolidující zaměstnání na základě dohody o provedení práce.

"Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebude bránit výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc, za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tj. v současné době částku 4 950 Kč," sdělila našemu serveru tisková mluvčí resortu Miluše Trefancová.

V praxi to znamená, že uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci Úřadu práce nebudou mít v budoucnu možnost přivydělat si formou dohody o provedení práce. Vedení v evidenci ale podle vyjádření resortu nebude bránit výkonu činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud tedy měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Podobně bude nadále možné si přivydělat formou dohody o pracovní činnosti.

Obdobně podle návrhu také nebude možné zaregistrovat se jako nový uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce ve chvíli, kdy má dotyčný brigádu formou dohody o provedení práce. "Existence pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce bude překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání," podotkla tisková mluvčí.

Cílem návrhu je podle tiskové mluvčí zrušení možnosti vykonávat nekolidující zaměstnání na základě dohody o provedení práce a motivace uchazečů k hledání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, které bude zdrojem příjmů pro zabezpečení jejich životních potřeb, aby dlouhodobě nezůstávali v evidenci. "Pokud jde o možný výkon nelegální práce, nadále budou probíhat kontroly ze strany inspekce práce," dodala pro EuroZprávy.cz Trefancová.

Pokud jde o výše zmíněné nekolidující zaměstnání uchazečů o zaměstnání ve formě výkonu činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, tedy dohody o pracovní činnosti, v tomto směru ke změnám nedochází a uchazeč o zaměstnání bude moci i nadále vykonávat nekolidující zaměstnání na základě těchto forem s výdělkem do 4 950 Kč. "O jiné formě tzv. nekolidujícího zaměstnání v současné době neuvažujeme," uvedla Trefancová.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohodu o provedení práce lze uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 300 hodin v kalendářním roce. Uzavírá-li zaměstnavatel se stejnou fyzickou osobou více těchto dohod v kalendářním roce, rozsah pracovních úkolů se sčítá a nesmí překročit stanovených 300 hodin.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na zabezpečení úkolů nebo potřeb za předpokladu, že je práce vykonávána v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby (20 hod. týdně). Dodržení tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky