Tisíce firem nestíhají povinný energetický audit

Velké firmy (nad 250 zaměstnanců) musí mít k 5. prosinci 2015 hotový energetický audit nebo vlastnit certifikát managementu hospodaření energií podle norem ISO. Jinak se právnická osoba dopouští správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5 milionů korun. Pro tisíce firem je to nezvládnutelný termín. Upozorňuje na to Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas v souvislosti s novelou zákona o hospodaření energií, kterou provází již od počátku řada nejasností.

Ilustrační fotografie

Termín 5. prosince 2015 je nezvládnutelný, přiznala i Státní energetická inspekce (SEI)

Energetický audit je ve složitých provozech časově náročný a kapacita osob oprávněných zpracovávat energetický audit je omezená. „To stejné platí i v případě implementace a následné certifikace ISO 500001. Z těchto důvodů Státní energetická inspekce nebude do 30. června 2016 zahajovat kontroly z vlastní aktivity, protože termín je prakticky nezvládnutelný,“ informuje Jakub Kejval, generální ředitel Bureau Veritas. Současně však přidává jednu důležitou poznámku.

Co se stane, když inspektoři SEI přesto obdrží podnět ke kontrole firmy?

Pokud inspekce (SEI) obdrží podnět ke kontrole, který musí být ze zákona prověřen, bude vyžadovat předložení energetického auditu, popřípadě certifikátu. Jestliže subjekt nepředloží energetický audit nebo certifikát odpovídající zákonu, bude úřad požadovat alespoň doložení započetí prací na tomto auditu nebo certifikaci. Tyto doklady pak budou posuzovány individuálně, důležité je, aby byl jasně patrný záměr splnit zákonné požadavky.

Firmy musí k 5. prosinci 2015 v ruce alespoň smlouvu s certifikační společnosti

„Je však třeba připomenout, že výše uvedené informace je důležité vnímat jako názor Státní energetické inspekce. Vyšší instancí je ve skutečnosti soud, který vydává závazná rozhodnutí s přihlédnutím k výkladu zákona. Proto se musí velké firmy tak či onak vydat jednou ze tří cest, jak zákonné požadavky splnit. Do 5. prosince 2015 musí mít podniky v ruce alespoň podepsanou smlouvu s energetickým specialistou či certifikační organizací, ze které vyplyne, že se jednou z těchto cest se vydaly,“ shrnuje Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Tři způsoby, jak mohou firmy naplnit požadavky zákona

1. Energetický audit a opakovat jej každé 4 roky;

2. Certifikace podle ISO 50001 (zde není nutné zpracovat energetický audit);

3. Certifikace podle ISO 14001 (zde je nutné zpracovat energetický audit, ale již není nutné opakovat energeticky audit každé čtyři roky).

Mnoho nejasností osvětlí až novela vyhlášky

Novela zákona o hospodaření energií účinná od 1. července 2015 přinesla mnoho nejasností. „Firmy stále nemají jistotu, zda se na ně vztahuje nová povinnost energetických auditů. Často řeší, zda musí mít energetický audit i na pronajaté prostory atd. Na to vše odpoví až připravovaná novela vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu, která by měla vyjít na přelomu roku,“ uzavírá generální ředitel Bureau Veritas Jakub Kejval.

Témata: energetika | firmy

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky