Postižený student napsal prezidentovi. Nebral si servítky

Student politologie na University College London Ján Michalčák poslal prezidentovi Miloši Zemanovi dopis, v němž reaguje na jeho výrok o postižených dětech, které by se podle něj neměly učit spolu se zdravými.

Miloš Zeman
reklama

"Má osobní čest mi velí prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu reagovat na Vaše nedávné výroky ohledně začleňování handicapovaných spoluobčanů do klasického českého školství. Svými nevybíravými prohlášeními na adresu osob se zdravotním postižením, pronesenými během nedávné návštěvy Pardubického kraje, jste překročil i ty nejzákladnější meze slušného chování. Nutno připustit, že se minimálně na jejich hraně pohybujete již od svého zvolení do funkce prezidenta, nicméně nyní jste se dotknul mé osobní důstojnosti. Jsem totiž rovněž zdravotně postižený," začíná student v dopise, který zveřejnil server ihned.cz.

"Jelikož ovšem očividně pohrdáte demonstranty vyjadřujícími svůj nesouhlas masově, například symbolickým vystavením červených karet, rozhodl jsem se sepsáním tohoto dopisu následovat Vaši výzvu, kterou jste dal v uplynulém roce demonstrantům na opavském náměstí, ať promluví veřejně, pokud nemají strach. Já strach nemám, pane prezidente. Já totiž už svou největší životní bitvu vyhrál. Bitvu na bojišti, jehož rozsah si dokáží představit snad jen ti, které život rovněž naverboval do té nejtvrdší armády. Armády, jejímž jediným cílem je integrace do většinové, zdravé společnosti," píše dále student.

Na dalších řádcích uvádí, že nepatří a nikdy nepatřil mezi Zemanovy voliče či podporovatele. I přesto se domníval, že se prezident ztotožňuje s hodnotami, které Evropská unie zastává, jako je svoboda, vzájemná tolerance, otevřenost, různorodost. 

"Vaše prohlášení, že se Vám „vůbec nelíbí sloučení handicapovaných dětí s těmi nehandicapovanými" a že je to „neštěstí pro obě skupiny", je pobuřující a skandálně generalizující, a to nejen pro mne osobně, ale věřím, že i pro mnoho dalších," píše dále Michalčák, který se narodil s lehčí diparetickou formou dětské mozkové obrny, která částečně ovlivňuje schopnosti pohybovat se.

Zatímco na základní škole nebyl student nikdy vystaven šikaně, na gymnáziu se stal terčem snah o ostrakizaci ze strany třídní učitelky, což vyeskalovalo v přestup na jinou školu. 

"Segregoval byste nejen děti s dětskou mozkovou obrnou, jako jsem já, ale také například ty s Aspergerovým syndromem, jejímž jediným „proviněním" může být vyšší emoční senzibilita či přílišný perfekcionismus. I takové totiž mají nárok na mimořádné výhody pro postižené, jestliže to jejich ošetřující lékař uzná za vhodné. Segregoval byste i romské děti, které již nyní často bývají pod hlavičkou „lehkého mentálního postižení" často posíláni do praktických škol, což mimochodem soustavně kritizuje Evropská komise," uvádí dále Michalčák.

Zemanův výrok je podle něj v rozporu například s Úmluvou OSN o právech osob s postižením, zejména pak s Články 4, 23 a 24, s úmluvami Evropské unie a s Listinou základních lidských práv a svobod. "Co je ovšem nejdůležitější, Vaše prohlášení je v rozporu s dobrými mravy," dodal.

"Dobu kádrování, kdy si nevolené skupiny obyvatelstva usurpovaly ten „správný" názor, máme již naštěstí za sebou. Stejně jako dělení lidí na špatné a dobré na základě fyzických či jiných dispozic. To bychom si všichni – včetně Vás – měli uvědomit. Vy, Miloši Zemane, společnost nesjednocujete. Ba naopak – apelem na ten nejzákladnější lidský pud, strach, do ní vrážíte čím dál tím větší klín. Nevěřím Vašemu tvrzení, že jste prezidentem „dolních deseti milionů". To bychom totiž připustili, že jsme národem ignorantů, samozvaných odborníků na vše a hulvátů. A to my nejsme. Česky národ se může pyšnit spoustou vzdělaných, inteligentních a slušných lidí. Bez ohledu na své fyzické schopnosti mohou přispět k rozvoji české společnosti, a zaslouží si tedy, aby si jich jejich prezident vážil," uzavřel student.

Témata: lidé | Zeman, Miloš

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky