Možná vlastníte miliony. Seznam domů a pozemků, ke kterým se nikdo nehlásí

V Česku je asi 92 tisíc nemovitostí, které nemají vlastníka. A brzy mohou propadnout státu. Seznam vlastníků nemovitostí, kteří jsou sice uvedeni v katastru nemovitostí, ale o svém majetku možná ani neví, zveřejnil na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

660

Nový katastrální zákon ukládá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pokusit se tyto neznámé vlastníky vyhledat, a to ve spolupráci s obcemi, které seznamy pro své území zveřejní na úředních deskách.

Jedná se o 91 800 nemovitostí – z toho zhruba 88 000 pozemků a 3800 staveb. U tří čtvrtin budov není uvedeno ani číslo popisné nebo evidenční.

Souhrnná rozloha pozemků s neznámými vlastníky je 22.547 hektarů. Celkem 8451 hektarů připadá na ornou půdu a 5344 hektarů na lesní pozemky.

Pokud se o pozemky nikdo nepřihlásí do 10 let, propadnou státu. „Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem," vysvětlil Miloslav Vaněk, ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Témata: bydlení

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky