V Česku žije ohroženo chudobou a sociálním vyloučením 15,4 procent obyvatel

Na čtvrtek 20. února připadá Světový den sociální spravedlnosti1. Jeho cílem je potírání chudoby, nezaměstnanosti a nerovných podmínek. Podle Evropské komise si Česká republika v tomto směru nevede špatně – lepších výsledků v boji s chudobou a sociálním vyloučením dosahuje z celé EU už pouze Nizozemsko. Ohroženým Čechům podávají pomocnou ruku projekty Evropského sociálního fondu.

660

V České republice je podle průzkumu Evropské komise ohroženo chudobou a sociálním vyloučením 15,4 procent obyvatel. To je druhé nejnižší skóre z celé EU. Lépe si vede pouze Nizozemsko s 15,0 procenty. Druhý konec žebříčku obsadilo Bulharsko se 49,3 procenty populace. „Je dobré, že si v rámci EU vedeme výborně. Nicméně lidí propadajících se do chudoby u nás neustále přibývá. Nejvíce ohrožení jsou osaměle žijící senioři a rodiče, kteří vychovávají své děti sami. Přibývá také sociálně vyloučených lokalit. Považuji proto za nezbytné tuto situaci aktivně řešit a zachovat sociální smír. Tato vláda bude věnovat sociální solidaritě mnohem větší pozornost než vlády předchozí,“ komentuje hodnocení Evropské komise ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Sociálně vyloučení jsou občané, kteří stojí tak trochu na okraji společnosti, mimo klasické společenské sítě a nemají dostatek kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Kvůli tomu mají i ztížený přístup k institucionální pomoci. Osvojují si specifické vzorce jednání, které jsou často v rozporu s hodnotami většinové společnosti. Proto bývá soužití s nimi problematické. Bez cizí pomoci se tito lidé vymaní z tíživé situace jen těžko.

Sociálním vyloučením trpí nejviditelněji bezdomovci, stará se o ně například obecně prospěšná společnost Astras. Díky projektu Pomoc osobám bez přístřeší v přístupu na trh práce se osoby bez přístřeší učí osvojit si základní hygienické návyky, je jim poskytnuta pomoc při kontaktu s úřady i při hledání práce. „Tito lidé žijí dneškem, budoucnost neřeší. Snažíme se je pozitivně motivovat ke změně a skutečně dělají pokroky. Ten první je vyřídit si občanský průkaz, teprve pak je bydlení a následuje práce,“ prozrazuje projektový manažer Petr Láník. Podle něj projekt v uplynulém půl roce pomohl na Kroměřížsku nejméně 30 lidem a z toho šest již nežije na ulici.

Další velmi ohroženou skupinou jsou drogově závislí. Těm je oporou projekt S chutí do práce občanského sdružení Krok. Na bázi terapeutických komunit učí mladé klienty měnit své vzorce chování, získávat potřebné pracovní návyky i dovednosti a v neposlední řadě slepuje rozbité osobní vztahy. Právě funkční rodina je totiž při léčbě nezastupitelná.

Aktuálně se na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravuje program financovaný z Fondu evropské pomoci nejvíce deprivovaným, jenž má pomoci těm nejchudším osobám. Nový program si klade za cíl v letech 2015–2020 poskytovat potřebným bezplatně potraviny a zboží základní potřeby. Prostřednictvím zejména neziskových organizací po celé České republice bude poskytována přímá pomoc zahrnující kromě potravin také ošacení, obuv, hygienické potřeby, školní pomůcky nebo spací pytle. Česká republika má pro období let 2014–2020 možnost z fondu získat 20,7 mil. EUR na přímou pomoc.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky