Stabil Energy musí zaplatit rekordní pokutu čtyři miliony

Energetický regulační úřad (ERÚ) udělil společnosti Stabil Energy rekordní pokutu čtyři miliony korun za nekalé obchodní praktiky. Jde o dosud nejvyšší pokutu uloženou za protispotřebitelské chování jednomu konkrétnímu dodavateli. Rozhodnutí je pravomocné. ČTK to dnes sdělil mluvčí ERÚ Michal Kebort. Podle jednatele Stabil Energy Tomáše Zabloudila se firma proti postupu úřadu bude právně bránit. ERÚ podle něj rozhodnutí založil na zcela nedostatečných důkazech a celou věc dezinterpretoval.

Energetika, ilustrační fotografie
reklama

"V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele nebo energetickému zákonu. Pochybení se přitom dopouští opakovaně. Okolnostem a četnosti pochybení odpovídá i výše čtyři miliony korun," uvedl radní ERÚ Jan Pokorný.

Rozhodnutí úřadu popisující jednotlivá pochybení má přes 70 stran. Firma podle něj mimo jiné používala agresivní obchodní praktiky, když požadovala úhrady za služby, i když neměla uzavřené platné smlouvy. V desítkách dalších případů měla Stabil Energy nepravdivě informovat operátora trhu, že má písemný souhlas k převodu spotřebitele, respektive že smlouvy byly uzavírány v prostorech obvyklých k podnikání, ačkoliv to nebyla pravda.

Počtem největší skupinu porušení zákona, a to u více než 1100 odběrných míst, pak podle ERÚ tvoří zrychlený převod spotřebitelů poté, kdy konkurenční dodavatel ztratil možnost dodávat energie. "Stabil Energy ale v danou chvíli neměla fyzicky k dispozici uzavřené smlouvy, jak tvrdila. Spotřebitele navíc vůbec neinformovala o tom, že žádost o převod podala," sdělil Kebort.

Podle firmy však rozhodnutí úřadu stojí na nesprávném skutkovém a právním základě. "Důrazně se ohrazujeme proti užití nepravdivých a zavádějících informací. Naše společnost se v žádném případě nedopustila 1179 přestupků, jak je v rozhodnutí uvedeno," sdělil ČTK jednatel Stabil Energy Tomáš Zabloudil.

Firma tvrdí, že naopak vždy postupovala tak, aby práva spotřebitelů ochránila. "Naší snahou bylo, aby zákazníci měli přístup k dodávkám energií za totožných podmínek, jako tomu bylo doposud. Bez našeho aktivního zásahu by totiž hrozilo, že by spotřebitelé ze dne na den přišli o svého dodavatele energií a následně by jim byly de facto vnuceny dodávky energií za horších podmínek. Tomuto jsme chtěli zabránit a postupovali jsme tak, aby zákazníci neutrpěli žádnou újmu a energie jim byly dodávány tak, jako doposud," uvedl Zabloudil. Jedním z právních kroků podle něj bude podání správní žaloby.

Součástí správního rozhodnutí jsou podle Keborta také přepisy telefonických hovorů, na základě kterých měly být uzavírány smlouvy s odběrateli. Mluvčí ERÚ uvedl, že dokreslují okolnosti, za kterých se telefonický prodej uskutečňoval. Před účelově pokládanými dotazy podle něj mnohé spotřebitele nezachránila ani opatrnost.

"Samozřejmě jsme se nezaměřili na jedinou společnost. Jen od loňského léta prošly rukama úřadu desetitisíce smluv, další kontroly i sankční řízení probíhají neustále. Pokud dodavateli prokážeme porušení zákona o ochraně spotřebitele, můžeme uložit až pětimilionovou pokutu," dodal Pokorný.

Stabil Energy má sídlo na pražských Vinohradech a provozovnu v Jihlavě. Z údajů ze Sbírky Listin vyplývá, že v roce 2017 dosáhla firma čistého zisku 15,1 milionu korun, meziroční nárůst činil 82,3 procenta. Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb vzrostly proti roku 2016 o 75 procent na 167,8 milionu korun. Hospodářské výsledky společnosti za loňský rok zatím nejsou k dispozici. Podle údajů Operátora trhu s elektřinou (OTE) dodávala firma na konci letošního ledna 2564 zákazníkům elektřinu a 3403 zákazníkům plyn.

Nejvyšší pokuty udělené ERÚ za jednání
proti spotřebitelům (2015 - 2019)

1. STABIL ENERGY s.r.o.: 4,000.000 Kč

(nabytí právní moci 27. února 2019)

Důvod: užití nekalých obchodních praktik, uvedení nepravdivých či neúplných údajů při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele v elektřině i plynu

2.-3. CENTROPOL ENERGY, a.s.: 2,000.000 Kč

(nabytí právní moci 4. června 2015)

Důvod: užití nekalých obchodních praktik

2.-3. STABIL ENERGY s.r.o.: 2,000.000 Kč

(nabytí právní moci 11. dubna 2018)

Důvod: užití nekalých obchodních praktik, uvedení nepravdivých či neúplných údajů při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele v plynu

4. One Energy Česká republika a.s.: 500.000 Kč

(nabytí právní moci 29. dubna 2016)

Důvod: nedodržování stanovených parametrů kvality dodávek a služeb

5. BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.: 300.000 Kč

(nabytí právní moci 29. října 2018)

Důvod: užití nekalých obchodních praktik

Zdroj: ERÚ

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky