Diskriminace žen v zemědělství: Odstranění genderové nerovnosti potrvá desetiletí

Ženy působící v zemědělství po celém světě, a to v rozvojových i rozvinutých zemích, tvrdí, že diskriminace pohlaví stále přetrvává a překáží jim v tom, aby co nejlépe nakrmily plodinami svět, uvádí nová studie Corteva AgriscienceTM, zemědělské divize společnosti DowDuPont.

Ilustrační fotografie

„Cílem této studie bylo, abychom hlouběji porozuměli aktuální situaci farmářek po celém světě, od těch největších hospodářství v těch nejpokročilejších ekonomikách až po ta nejmenší samozásobitelská hospodářství v rozvojovém světě, a abychom vytvořili výchozí bod, od kterého můžeme měřit budoucí pokrok,“ řekla Krysta Harden, viceprezidentka pro vnější záležitosti a ředitelka pro udržitelnost ze společnosti Corteva Agriscience.

Studie byla provedena záměrně tak, aby zveřejnění jejích výsledků připadlo na dnešní oslavy Mezinárodního dne žen žijících na venkově. Corteva Agriscience si vyžádala tuto studii provedenou v 17 zemích, aby zdůraznila důležitost žen v zemědělství a pojmenovala překážky jejich úplného a úspěšného začlenění. Do studie se zapojilo 4 160 respondentek z rozvinutých i rozvojových zemí světa na pěti různých kontinentech.

Hlavní překážky úspěchu

Výsledky průzkumu ukazují, že ačkoli jsou ženy z naprosté většiny hrdé na to, že působí v zemědělství, diskriminaci podle pohlaví považují za velice rozšířenou, a to od 78 % v Indii po 52 % ve Spojených státech. Jen polovina z nich uvádí, že jsou stejně úspěšné jako jejich mužské protějšky, přičemž 42 % uvádí, že mají stejné příležitosti jako muži. Pouze 38 % uvádí, že mají možnost rozhodovat o tom, jak se v rámci hospodářství a v zemědělství využijí jejich příjmy.

Téměř 40 % respondentek zmínilo nižší příjem než muži a horší možnosti financování. Vysoko se na žebříčku obav umístila finanční stabilita, blahobyt rodin a dosažení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

Mnoho žen uvedlo, že potřebují větší průpravu k tomu, aby mohly využívat zemědělskou technologii, která se stala nezbytnou pro finanční úspěch a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Tato touha po vzdělávání se objevuje coby potřeba, kterou respondentky nejčastěji uvádí jako nezbytnou k odstranění překážek způsobujících nerovnost pohlaví. Tato čísla výrazně překročila 50 % ve všech 17 zemích. V čele stojí Brazílie, Nigérie, Keňa, Mexiko a Jižní Afrika.

Odstraňování překážek

Většina žen sice zmínila pokrok směrem k rovnosti pohlaví, ale přesto 72 % uvedlo, že úplné rovnosti bude dosaženo za deset až třicet let či později. Pět klíčových opatření by dle respondentek mohlo vést k odstranění nerovnosti:

  • rozsáhlejší průprava v oblasti technologie (uvedlo 80 %)
  • rozsáhlejší akademické vzdělání (uvedlo 79 %)
  • větší podpora – právní či jiná – která pomůže ženám v zemědělství, které zažily diskriminaci na základě pohlaví (uvedlo 76 %)
  • zvýšení povědomí veřejnosti o úspěchu, kterého ženy působící v zemědělství dosahují (uvedlo 75 %)
  • zvýšení povědomí veřejnosti o diskriminaci na základě pohlaví v zemědělství (uvedlo 74 %)
    „I když víme, že ženy tvoří téměř polovinu zemědělců na světě, tato studie potvrzuje, že potíže stále přetrvávají, což znevýhodňuje nejen ženy působící v zemědělství, ale také lidi, kteří jsou na nich závislí: jejich rodiny, jejich komunity a společnost. Pojmenování těchto potíží je prvním krokem při odstraňování překážek stojících venkovským ženám-farmářkám v cestě za dosažením svého plného potenciálu,“ dodala Krysta Harden.

V Evropě si 68 % žen v zemědělství myslí, že diskriminace na základě pohlaví je stále problémem, i když se situace zlepšuje a dnes je určitě menší nerovnost než před deseti lety. 67 % evropských respondentek tvrdí, že klíčovou aktivitou pro odstranění překážek rovnosti je zvyšovat povědomí veřejnosti o této diskriminaci v zemědělství na základě pohlaví. „Věříme, že Corteva Agriscience hraje důležitou roli při urychlení pokroku. Hledáme k tomu různé možnosti, včetně dalšího výzkumu, cílených akcí a partnerství s vládami, nevládními organizacemi a dalšími skupinami, abychom odstranili překážky naprosté rovnocennosti,“ uvedla Clara Serrano, vedoucí marketingu Corteva Agriscience v Evropě.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky