Lékaři omezí pacientům během nemocenské vycházky

Nemocní musí již za pár dnů počítat s tím, že jim lékař omezí vycházky, a to jen na šest hodin denně, upozornila ve čtvrtek Česká správa sociálního zabezpečení. Novinka vyplývá ze zákona o nemocenském pojištění, který začíná platit s příchodem nového roku.

"Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Ten může vycházky povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu a který nenarušuje stanovený léčebný režim," uvedla Jana Buraňová z tiskového oddělení správy.
 
Pouze ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. "O takovouto výjimku ovšem musí lékař požádat příslušnou správu okresního zabezpečení, bez jejího písemného souhlasu není takový postup možný," dodala.
 
Za výjimečné případy se považuje mimořádně náročný léčebný plán, intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav.

Novela také přináší změnu v pobírání peněžité pomoci v mateřství. O peníze může i nadále žádat otec dítěte či manžel jeho matky, a to na základě dohody o převzetí dítěte do péče. Novinkou však je, že taková dohoda musí být uzavřena minimálně na sedm po sobě jdoucích dnů.

Předloha také upravuje krátkodobá zaměstnání, tedy práce kratší 15 dnů. Nově platí, že pokud z nich člověk za měsíc získá více než 2500 korun, z této částky musí zaplatit nemocenské pojištění. Zaměstnavatel navíc bude muset i za tyto zaměstnance platit pojistné na sociálním zabezpečení. Doposud ani jedna z povinností neplatila a příjem byl osvobozen od obou plateb pojistného bez ohledu na jeho výši.

Témata: nemocenská

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky