Nemocenská: Rady, co při nemoci smíte a co ne

Jste na nemocenské? A víte, že vás podvody při nemocenské mohou dostat například i do vězení? Kolik dostanete za jeden prostonaný den? A můžete marodit mimo trvalé bydliště? Na všechny tyto otázky dostanete odpověď v našem speciálu o nemocenské.

660

Každý se někdy dostane do situace, kdy musí chtě nechtě marodit. Z nemocenské vyplývá řada povinností - jak ve vztahu k zaměstnavateli, tak i k České správě sociálního zabezpečení. Ve speciálu o nemocenské se dozvíte všechny podstatné informace, které musíte znát.


Od roku 2014 se změnila pravidla ve vyplácení náhrady mzdy, tedy nemocenských dávek. To, že vám první 3 dny neproplatí zaměstnavatel ani sociální správa, zůstalo nezměněné. Téma placení náhrady rozebereme podrobněji v následujícím speciálu o nemocenské.


Na co během nemocenské nezapomínat a co je nutné dodržovat?


- Pokud marodíte delší dobu, měli byste jednou měsíčně předkládat zaměstnavateli potvrzení lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti.

- Vaší povinností je sdělit ošetřujícímu lékaři, místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. Toto místo musí být označeno vaší jmenovkou a zvonkem. Pokud se během nemoci chcete léčit mimo vaše bydliště, musíte tuto skutečnost nahlásit ošetřujícímu lékaři. Adresa musí být vždy dohledatelná.

- Musíte dodržovat lékařem stanovený režim a umožnit jeho kontrolu.

- Pokud k vám přijde kontrola, jste povinni ji otevřít. Kontrolovat vás může zaměstnavatel nebo zaměstnanec správy sociálního zabezpečení

- Při kontrole musíte prokázat svoji totožnost občanským průkazem a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce,  tedy rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

 - Nahlášené místo, kde budete k zastižení po dobu pracovní neschopnosti, můžete opustit pouze v době vycházek, které stanoví lékař. Vycházky nesmí přesáhnout 6 hodin za den a mohou být pouze mezi 7 a 19 hodinou. Výjimky může lékař udělit pouze se souhlasem správy sociálního zabezpečení. V tomto případě mohou být povoleny i neomezené vycházky.

Témata: nemocenská

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky