Senátoři podpořili úpravu týkající se sKaret

Horní parlamentní komora ve čtvrtek hladce schválila předlohu, která upraví fungování sociálních karet. Předlohu nyní projednají poslanci.

Sociální kartu by podle novely měli získat pouze příjemci dávek v hmotné nouzi. Zrušila by se tak její funkce pro oblast dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, oblast dávek podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

"Funkce karty se omezuje pouze na oblast hmotné nouze, kde bude splňovat svou kontrolní a regulační funkci," uvedla v Senátu už během projednávání úpravy v prvním čtení navrhovatelka předlohy Božena Sekaninová.

Její kolega Zdeněk Škromach označil ve čtvrtek toto omezení za zásadní. Nechce totiž, aby šly karty v budoucnu používat například na výplatu důchodů.

"Škála služeb sKarty je určena pro veliký rozptyl obyvatelstva. Zdravotně postižení, staří lidé nebo občané žijící v malých vesničkách ale potřebují peníze, platební karta je pro ně problém," připojila se Dagmar Zvěřinová (ČSSD) s tím, že především vůči starší generaci je zavedení karet necitelným zásahem.

Novela dále reaguje na zrušení možnosti vyplácení dávek formou poštovních poukázek.

"Zrušením možnosti doručování dávek prostřednictvím poštovních poukázek vzniká obrovský problém pro 40 procent příjemců dávek, kteří nebudou mít dávky dostupné, budou nuceni k zakládání bankovních účtů apod. Jedná se asi o 200 tisíc převážně seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří budou nuceni využívat různých opatrovníků, zmocněnců a podobně, a de facto ztratí možnost vlastního rozhodování o svých finančních prostředcích," uvádí důvodová zpráva.

"Navíc je potřeba s veškerým důrazem upozornit na skutečnost, že v případě, kdy dá příjemce jakékoliv dávky prostřednictvím karty sociálních systémů pokyn k zasílání dávky na jeho účet, získává tím Česká spořitelna informaci o tom, jaký účet a u kterého peněžního ústavu mají účet příjemci dávek," uvádí dále předkladatelé.

Témata: sociální karta

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky