Téměř pětina domácností s hypotékou dá až 75 procent příjmů na bydlení

Téměř pětina českých domácností s hypotékou dá až 75 procent svých příjmů na náklady spojené s bydlením. Vedle splátek úvěrů na bydlení jich odchází peníze i na další pravidelné platby, jako jsou příspěvky do fondu oprav, vodné a stočné, zálohy na energie či pojištění. Vyplývá to z průzkumu finančně-poradenské společnosti Swiss Life Select mezi více než tisícovkou respondentů, kteří splácí hypotéku.

Ilustrační fotografie

Na úhradu nákladů na bydlení vynaloží podle průzkumu agentury Ipsos méně než třetinu svých příjmů 27 procent domácností. Přes 50 procent jich musí ze své peněženky na tyto náklady utratit třetinu až polovinu měsíčních příjmů. Alarmující situace je podle autorů průzkumu u 18 procent domácností, které na náklady na bydlení dávají 50 až 75 procent svých příjmů.

Ohrožené domácnosti, které na náklady na bydlení vynaloží víc než polovinu příjmů, jsou nejčastěji v Libereckém kraji. Jejich podíl tam činí 29 procent. Ve Zlínském kraji je to 28 procent a v Olomouckém kraji 27 procent.

Respondenti, kteří za platby související s bydlením vydají měsíčně 50 až 75 procent příjmů, bydlí nejčastěji ve městech do 5000 obyvatel. Jsou jich tam přibližně dvě pětiny. Většinou mají výuční list. Ve věkových kategoriích 18 až 26 let je jich 27 procent, ve věku 27 až 35 let 21 procent a mezi 36 a 44 roky 23 procent.

Prudký nárůst inflace v loňském roce a zvýšení cen se nejvíce dotkly domácností, které měly už i dříve vinou nákladů na bydlení napjatý rozpočet. Růst výdajů v rodinném rozpočtu loni podle průzkumu Swiss Life Select pocítilo bez potřeby snížit své výdaje 41 procent domácností. Třetina z nich musela začít šetřit. Zhruba 13 procent domácností zasáhl růst výdajů natolik, že vyjdou "jen tak tak" nebo odpovídali v pochybách "nevím, zda letos vše zvládnu řádně poplatit".

Nejohroženějších 13 procent domácností v ČR pochází hlavně z Libereckého kraje, kde jich je 24 procent. V Olomouckém kraji činí jejich podíl 18 procent a v Moravskoslezském kraji 17 procent.

Zhruba čtvrtina respondentů, kteří mají pochyby o tom, jak růst výdajů zvládnou, má základní vzdělání a 17 procent bydlí v malých městech s maximálně tisícovkou obyvatel. Aktuálně jde o nejohroženější skupinu z hlediska schopnosti splácet závazky spojené s bydlením a jeho financováním.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky