Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Důchodci trpí. Jsou Čechům na obtíž? Děsivá čísla

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Čeští senioři se v poměrně hojném počtu stále setkávají s týráním. Ačkoliv se této problematice věnuje v Česku více než tři sta kriminalistů, protože důchodci společně s dětmi jsou dle odborníků nejohroženější skupinou, situace je nadále problematická. Zejména kvůli tomu, že většina případů násilí probíhá v rodině.

Počet případů násilí na seniorech je v posledních letech stabilní a ročně dosahuje několika tisíců. Celá řada seniorů se ale bojí svoji situaci řešit, počet skutečných obětí tak může být několikanásobně vyšší.

Například dle údajů PČR Karlovarského kraje a Asociace Záchranný kruh převažuje u oznámených případů forma kombinovaného násilí, kdy pachatel využívá jak psychického, tak i fyzického násilí.

Způsob násilí se též často stupňuje a od počátečního psychického nátlaku přechází do roviny fyzické. Obecně se pak odborníci shodují na tom, že odhalení fyzického týrání je na rozdíl od toho psychického snazší.

Pachatelé, kteří se násilí na seniorech dopouštějí, jsou dle údajů Asociace záchranný kruh ve většině případů z řad rodiny nebo známých. Právě tento fakt pak často ztěžuje odhalení situace.

Senioři se za to často stydí a situaci berou jako vlastní selhání. Mnohdy si navíc myslí, že si za násilné chování vlastně mohou sami a zaslouží si jej. Důvody přitom mohou být v skutečnosti různé. Například i finanční, nebo jen to, že je senior rodině na obtíž.

V řadě případů ale seniorům nezbyde nic jiného, než se na rodinu spolehnout. Nedostatek bydlení v Česku či spíše jeho nízká dostupnost dopadá na důchodce, kteří mnohdy přicházejí o bydlení a končí buď v rodinách, nebo na místech, kde jsou s nízkým důchodem schopni vyžít.

Mnohdy ale lidé nemají na výběr. Domovy důchodců jsou plné z 96 procent a každoročně musí tato zařízení odmítat desítky tisíc žádostí, a to i přesto, že jich u nás funguje kolem pěti set. Prostředí v domovech pro seniory se navíc v Česku nedaří zlidšťovat a mnohá zařízení připomínají stále spíš nemocnice než domov.

Mezigenerační soužití přitom odjakživa učilo děti úctě ke starším lidem, rodiče či děti naopak měli možnost se o své prarodiče v důchodovém věku postarat. Dnes tak žije už jen 40 procent lidí, kteří pečují o své starší rodiče, ale zároveň se starají o alespoň jedno nezletilé dítě.

Témata:  důchodci

Související

Aktuálně se děje

18. července 2024 17:36

Vláda schválila novou výši započitatelných nákladů na bydlení. Dojde také ke sjednocení částek pro byty v evidenci i mimo ni

Česká republika dlouhodobě podporuje ukrajinské občany, kteří hledají útočiště před ruskou agresí na Ukrajině. Zároveň usiluje o to, aby byla posílena jejich samostatná participace na úhradě základních životních potřeb včetně bydlení. Nyní mají někteří uprchlíci možnost bezplatně bydlet v nouzovém ubytování, od 1. září 2024 ale budou související podmínky upraveny. MPSV proto ve spolupráci s dalšími odborníky připravilo návrh, kterým podpoří tyto cizince i po skončení bezplatného nouzového ubytování. Pro zranitelné osoby bude nová částka činit 6 000 Kč měsíčně a pro ostatní osoby s dočasnou ochranou 4 000 Kč měsíčně.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy