Může růst obchodu s marihuanou přinést zisky?

KOMENTÁŘ SAXO BANK: Odvětví kolem obchodu s marihuanou nabídne v nadcházejících pěti letech velké příležitosti k růstu. Jsou s nimi však spojena i velká rizika. Tato oblast má totiž značné problémy s generováním volného cash flow, a tak rostou rizika spojená s refinancováním růstu a provozu. Očekává se, že hlavním hnacím faktorem růstu se stane rekreační užívání. S ním jsou však spojena další legislativní rizika, protože marihuana byla původně určena pro medicínské využití.

Ilustrační fotografie

Odvětví mělo problémy už v roce 2019, kdy oslabily tržní fundamenty, akcie se propadly a výrazně se zvýšila pravděpodobnost bankrotu některých podniků. V roce 2020 tedy půjde hlavně o to, zda si obchod s konopím dokáže najít cestu k výnosnému růstu.

Kouř bez ohně

Podle indexu S&P/MX International Cannabis Index měly veřejně obchodované firmy podnikající v oblasti marihuany v lednu 2020 kombinovanou tržní hodnotu 27,6 miliard dolarů. Mezi pět největších firem patří Canopy Growth, GW Pharmaceuticals, Cronos Group, Arena Pharmaceuticals a Aurora Cannabis. Index tvoří 22 obchodních společností, jež měly v posledních 12 měsících celkové příjmy 2,5 miliardy dolarů – i když většinu z toho generuje několik málo z nich.

Největším problémem odvětví je malá profitabilita firem s velkým růstem – volný cash flow za posledních 12 měsíců vykazuje v případě firem tvořících index celkovou ztrátu 3,2 miliardy dolarů. Očekává se, že ve čtvrtém čtvrtletí zrychlí pokles hodnoty goodwill, protože už se ke slabým tržním fundamentům nebudou připočítávat hodnoty starších akvizic, jak tomu bylo v druhé polovině v Kanadě. U některých firem převyšuje poměr goodwill k aktivům 50 % a pár dalších se drží kolem 20 %, takže je celé odvětví z hlediska rozvahy vcelku zranitelné.

Obavy z bankrotu některých společností spolu se značnými negativními změnami volného cash flow znamenají, že má celé odvětví velký a trvalý problém s refinancováním. Od září 2018 se akcie odvětví propadly o 55 %, a tak se tradiční banky do poskytování finančních prostředků příliš nehrnou. Břemeno zajištění základního kapitálu se tak přenáší na akcionáře. Propad akcií navíc jasně ukazuje, jak velká jsou rizika tohoto odvětví navzdory rychle rostoucím výnosům.

Pomoci má rekreační užívání

Historicky byla míra růstu obchodu s léčebným konopím vysoká a očekává se, že ani v roce 2020 tomu nebude jinak. Lze očekávat, že kanadský trh s legálním konopím vzroste o 50 % někam k 1,7 miliardy dolarů, protože se rozšíří počet maloobchodů, kde bude možné zakoupit marihuanové produkty. Ať už půjde o potraviny, nápoje, nebo elektronické cigarety. Největším hnacím faktorem růstu bude v nadcházejících letech patrně nikoli medicínské, ale rekreační užívání. Zde je však potřeba počítat se zvýšeným rizikem legislativní regulace spotřeby.

Saxo Bank očekává, že dosavadní vysoký růst vydrží i v nadcházejících letech. Vychází z předpovědí Bloomberg Intelligence i z očekávané restrukturalizace odvětví, kdy začnou rychleji odumírat slabé firmy. Čeká nás ovšem ještě mnoho bolesti než se odvětví zkonsoliduje a vzniknou velcí hráči, kteří si vybudují ochranné bariéry, díky nimž budou moci zvýšit provozní marže. Zatím byla regulace k obchodu s marihuanou vstřícná, ale jak poroste míra rekreačního užívání, může se to za pár let změnit. Podle našeho názoru může být odvětví nestabilní ještě celé roky.

Růst okořeněný volatilitou a rizikem

Od svého vzniku v září 2018 měl index konopného odvětví roční volatilitu 45,6 %, což je trojnásobek indexu S&P 500, který se může pochlubit 15,1 %. Korelace s S&P 500 je pouze 0,11, což ukazuje, že se odvětví neřídí všeobecnými makroekonomickými faktory, ale různými idiosynkratickými rizikovými faktory. Díky tomu získávají na přitažlivosti i naše nové futures na konopný index, protože ani S&P 500, ani jiné akciové indexy nebudou adekvátními hedgingovým nástrojem.

Mezi idiosynkratické rizikové faktory, s nimiž se musí obchod s konopím vyrovnat, patří vysoká zadluženost některých firem a nové předpisy uzákoněné na základě růstu rekreačního užívání marihuany. Pokles hodnoty goodwill a extrémně vysoké ocenění akciových titulů mohou navíc způsobit výrazný propad cen akcií v době zveřejňování hospodářských výsledků, což částečně vysvětluje vysokou volatilitu, kvůli níž je dlouhodobé investování v tomto odvětví tak obtížné, říká Peter Garnry, vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky