Přehledy pro sociálku a zdravotní pojišťovnu. Jak na to?

Do 2. května 2018 musejí všechny OSVČ, které měly povinnost podat daňové přiznání za rok 2017 ve standardním termínu, doručit na svou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení přehledy o příjmech a výdajích za rok 2017. Přehledy odevzdávají jak OSVČ na hlavní činnost, tak například i zaměstnanci, kteří si během roku 2017 přivydělávali na činnost vedlejší.

Ilustrační fotografie
reklama

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musejí platit každý měsíc zálohu na sociální a zdravotní pojištění. Výše měsíční zálohy se odvíjí od dosaženého zisku v minulém roce a vypočítává se v přehledech o příjmech a výdajích, které musejí všechny OSVČ každoročně doručit na svoji zdravotní pojišťovnu a příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Standardním termínem pro podání přehledů za rok 2017 je 2. květen 2018.

Kdo odevzdává přehledy o příjmech a výdajích?

Všichni občané, kteří si alespoň po část roku 2017 přivydělávali samostatnou výdělečnou činností, ať už hlavní, nebo vedlejší, musejí v zákonném termínu své zdravotní pojišťovně a příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2017, a to i tehdy, pokud samostatnou výdělečnou činnost během roku 2017 ukončili. Zatímco zdravotní pojištění musejí platit všechny OSVČ, sociální pojištění může vyjít i nulové. Tato situace může nastat v případě vedlejší samostatné činnosti, z níž OSVČ obdržela hrubý zisk do limitu, jímž je pro rok 2017 částka 67 756 Kč. Tento limit se pak může i poměrově snížit, pokud byla vedlejší samostatná výdělečná činnost provozována pouze po část roku. „Přesto i v případě, že je hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti do limitu a nevzniká tak povinnost platit za rok 2017 sociální pojištění, je stále nutné odevzdat přehled o příjmech a výdajích, jinak hrozí sankce,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak spočítat výši sociálního pojištění?

Sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 %. Je-li však skutečný vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nižší než minimální vyměřovací základ, musí se roční sociální pojištění vypočítat z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2017 činí minimální vyměřovací základ 7 058 Kč. „Minimální roční sociální pojištění za celý rok 2017 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti tak dosahuje výše 24 732 Kč a platí ho všechny OSVČ s hrubým ziskem do 169 396 včetně Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. U vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění, jak již bylo řečeno, platí jen tehdy, přesáhne-li hrubý zisk výši 67 756 Kč.

Jak spočítat výši zdravotního pojištění?

Roční zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je buď polovina daňového základu, nebo minimální vyměřovací základ. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí za rok 2017 minimální vyměřovací základ 14 116 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se roční zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu, minimální vyměřovací základ tudíž nemusí být dodržen. „Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2017 s hrubým ziskem do 338 785 Kč musejí zaplatit zdravotní pojištění ve výši 22 868 Kč. Při vyšším hrubém zisku se pak roční zdravotní pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Při přivýdělku vedlejší samostatnou výdělečnou činností se měsíční zálohy během roku 2017 platit nemusely a zdravotní pojištění se doplatí jednorázově po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Alternativní termíny pro podání přehledů

Termín pro podání přehledů 2. května 2018 platí pro všechny OSVČ, které měly povinnost odevzdat daňové přiznání za rok 2017 do 3. dubna 2018, tedy do standardního termínu. Pokud ale osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doložila nejpozději do 30. dubna 2018, posunuje se jí termín podání přehledu na 1. srpen 2018. Získala-li OSVČ finančním úřadem prodloužení lhůty pro odevzdání daňového přiznání, je poté povinna podat přehledy do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled pro svou zdravotní pojišťovnu podat nejpozději do 9. dubna 2018 a přehled pro příslušnou OSSZ do 31. července 2018.

Témata: OSVČ | finance | MoneyMAG.cz
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky