Generace Z: Jak vnímá svoje budoucí uplatnění na pracovním trhu?

Youtuber, fitness trenér. I to jsou příklady preferovaných zaměstnání, která uvádí zástupci Generace Z jako své možné budoucí pracovní pozice. Předním příčkám ale stále vévodí tradičnější profese v marketingu nebo financích. Jak vnímají pracovní trh a svoje budoucí uplatnění lidé ve věku 18 – 24 let, zjišťovala agentura YouGov ve spolupráci s Vodafone Group.

Ilustrační fotografie

Kariérní poradenství jako nedostatkové zboží

Nejen osnovy vzdělávání, ale také kariérní poradenství často nestíhá držet krok s rychlým vývojem v digitální době. Až 43 % respondentů v průzkumu od YouGov v Česku uvedlo, že se jim v minulosti nedostalo vůbec žádného kariérního poradenství a 32 % těchto služeb využilo, ale nemají pocit, že byly dostatečné pro jejich rozhodnutí, jakým směrem se vydat a v 61 % případů se s kariérním poradenstvím setkali pouze ve škole. Polovina dotázaných říká, že najít dobře placenou, stálou a stabilní práci je největší výzvou pro jejich generaci.

Reflektuje kariérní poradenství reálné potřeby stávajícího a budoucího pracovního trhu? Stále častěji je skloňováno spojení Průmysl 4.0, tedy čtvrtá průmyslová revoluce, která přináší celospolečenskou změnu a zasahuje celou řadu oblastí od průmyslu, přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, právního rámce, vědy a výzkumu až po trh práce nebo sociální systém.  V tomto kontextu mnoho zaměstnavatelů a profesních asociací volá po vzdělávání, které bude muset rychle reagovat na vznik nových profesí, stejně jako zahrnovat podstatné změny v celkovém obsahu i formách vzdělávání na všech jeho úrovních.

A některé vzdělávací instituce už na nové požadavky reagují. „Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích využijeme výzkum digitálních profesí agentury YouGov ve spolupráci s Vodafone Group při přípravě magisterského programu Business analytik. Absolventky a absolventi tohoto programu budou připraveni na práci v digitální ekonomice,“  vysvětlují budoucí garant programu Ing. Marek Vokoun, Ph.D. a vedoucí katedry humanitních studií doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Dostává se nastupující generaci dostatečné poradenství zaměřené na profese v tomto digitalizovaném věku? Pouze 8 % mladých lidí odpovědělo, že kariérní poradenství zahrnovalo tzv. „digital jobs“, tedy práce, které odpovídají nově vznikajícím profesím a poptávce v digitální době. „Kariérní poradenství, které máme, se soustředí především na tradiční zaměstnání,” tvrdí  38 % dotázaných.

Jiná globální studie poradenské PwC také uvádí, že pracovní místa až 40 % Čechů mohou do 15 let zaniknout, protože budou nahraditelná umělou inteligencí, automaty a roboty. „Český trh je v tomto ohledu čtvrtý nejohroženější z devětadvaceti všech zkoumaných,“  uvádí také v průzkumu.  Přesto analytici neočekávají masivní nárůst nezaměstnanosti, protože vznikají jiné, nové pozice. V tomto kontextu budou tradiční zaměstnání postupně ztrácet svůj přínos ke konkurenceschopnosti a růstu HDP v České republice.

Uplatnit se v digitální ekonomice

Čtvrtina mladých Čechů v průzkumu také uvedla, že má vážné obavy, jestli si dokáže najít uplatnění v digitální ekonomice.

„V tuto chvíli máme seznam přibližně 150 „digitálních profesí” a už teď víme, že bude obtížené je v budoucnu všechny naplnit,”  říká Veronika Ivanović, viceprezidentka pro lidské zdroje firmy Vodafone, a dodává: „Musíme se zaměřit na mladé lidi, pomoci jim a poradit s výběrem jejich specializace.  

K pochopení toho, co je baví a jak se uplatnit na trhu práce, jim poslouží i jejich preference a aktivity v online světě, ve kterém tráví část svého osobního a studijního času.”

Odhad Evropské komise dokonce uvádí, že přibližně 500 000 „digitálních profesí“ bude v roce 2020 v EU neobsazeno. Na tyto výzvy reaguje společnost Vodafone v globálním měřítku. 20. března 2018 uspořádala mezinárodní konferenci v Bruselu zaměřenou na kariérní poradenství v digitální době, na které vystoupil generální ředitel Vodafone Group Vittorio Colao a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová. Hlavním tématem bylo, jak pomoci mladým připravit se na budoucí profesi, zvyšovat svoje digitální dovednosti, mít dobrou práci, kvalitní život a přispívat ekonomice.

Kariérní kompas na cestu za pracovním snem

V rámci akce byl představen Future job finder – aplikace, která se zaměřuje na mladého člověka komplexně, s jeho zálibami, preferencemi, chováním v reálném i online světě a pomocí řady otázek vyhodnotí, jaká profesní zaměření by pro něj mohla být ideální a nakolik splňuje obvyklé požadavky pro dané zaměstnání. Součástí aplikace jsou také mobilní kurzy, které mají rozšířit chybějící znalosti v různých oborech digitální ekonomiky. Dále nabídne obsáhlou databázi volných pracovních pozic pro konkrétního uživatele jak na lokálním trhu, tak i v zahraničí. Cílem je poskytnout kariérní poradenství a zpřístupnit vzdělávací kurzy až pro 10 miliónů mladých lidí v 18 zemích světa. Vodafone také celosvětově rozšiřuje stávající absolventské programy a stáže aby během následujících 5 let zaměstnal až 100 000 mladých lidí.

V první fázi se aplikace zaměří především na trhy, kde je nezaměstnanost velkým problémem už dnes jako například Řecko s 53% nezaměstnaností nebo Španělsko s 47 % mladých lidí bez práce. Pro uživatele v České republice, kde jsou statistiky nezaměstnanosti obecně příznivější, bude k dispozici v druhé vlně.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky