Kontroly EET selhávají? Výsledky jsou v některých regionech tragické

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) představila neuspokojivé výsledky nezávislého průzkumu, který mapoval dodržování zákona o evidenci tržeb v maloobchodě.

Placení, tržby, ilustrační foto
reklama

Celorepublikový průzkum ukázal, že 13 % českých a celých 19 % asijských prodejen nevydává zákazníkům účtenky, přičemž situace je horší ve městech, kde panuje větší anonymita. Tato skutečnost vede ve svém důsledku opět ke znevýhodňování poctivých obchodníků … 
Zatímco na venkově je situace vyrovnaná a oba segmenty nezávislého trhu, tedy čeští obchodníci i asijští prodejci, se chovají shodně a účtenky spíše vydávají, neboť své zákazníky znají a potenciální kontrolu jsou schopny identifikovat, ve městě je situace odlišná. „Poměr nevydaných účtenek 12 : 21 % v neprospěch asijských obchodníků jasně ukazuje na větší anonymitu města a tedy i větší možnost zákon obcházet. Proto by zejména ve městech měly být kontroly u problémových skupin obchodníků důslednější. Jedině tak lze dosáhnout požadovaného cíle narovnání tržního prostředí,“ uvádí Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

Tři čtvrtě roku po zavedení EET v maloobchodě a i po spuštění účtenkové loterie objednalo AČTO průzkum u nezávislé analytické společnosti Nielsen ČR. Ve světle získaných dat musí Asociace konstatovat, že z hlediska dodržování a vymáhání zákona je situace nedobrá. „Výsledky jsou v některých regionech tragické a potvrdily naše obavy,“ říká Jiří Štorch, předseda Družstva ESO MARKET a člen představenstva AČTO.

„Bylo zkontrolováno celkem 614 potravinářských prodejen v rámci celé ČR. Polovina prodejen byla provozována českými podnikateli, druhá polovina pak asijskými obchodníky. V celkových číslech účtenku nevydalo 13 % českých a 19 % asijských podnikatelů,“ uvádí Lubomír Mechura ze společnosti Nielsen. Zcela nepřijatelná je situace v některých krajích. V Praze nebyla vydána účtenka ve 27 % případů českých a dokonce ve 36 % případů ostatních prodejen. Ještě hůře dopadly nákupy ve Středočeském a Jihomoravském kraji, kde nebyla účtenka vydána ve 42 % resp. 47 % případů asijských prodejen! Pro české obchodníky nedopadla situace dobře v Ústeckém kraji, kde účtenku nevydalo 35 % českých obchodníků, což je o 20 % více než v případě asijských.

„V kontextu těchto výsledků je nepochopitelná situace, kdy u obchodníka, jehož tržby i počty nákupů po zavedení evidence jsou zcela kontinuální s výsledky před jejím zavedením, proběhly v několika týdnech po zavedení EET celkem tři kontroly dodržování zákona, aniž by zjistily jakékoliv jeho porušení. Je příznačné, že se jednalo o prodejnu v Praze, která jinak dle výsledků průzkumu vykazuje jedna z nejhorších zjištění v rámci celé ČR,“ komentuje dále situaci Jiří Štorch.

Asociace českého tradičního obchodu patří mezi profesní sdružení, která vyjádřila podporu zavedení EET. Hlavním důvodem byla skutečnost, že v současnosti neexistuje jiný opravdu funkční nástroj, který je schopen narovnat tržní prostředí v ČR. Tradiční obchodníci však svou podporu podmínili splněním třech základních podmínek:

  1. EET bude zavedeno plošně bez výjimek, neboť vyjmutí určité části podnikatelů z povinnosti evidovat elektronicky tržby by naopak tržní prostředí ještě více pokřivilo.
  2. Náklady na zavedení EET budou všem podnikajícím subjektům refundovány.
  3. Dodržování zákona bude důsledně kontrolováno a zcela zjevné pokusy o obcházení registrace tržeb budou řádně postihovány. V této souvislosti AČTO přivítalo prohlášení ministerstva financí, že u subjektů, které nebudou vykazovat žádné anomálie, nebude naopak důvod ke zbytečným a pro podnikatele velmi zatěžujícím kontrolám.

Ani jedna z výše uvedených podmínek nebyla splněna. Jestliže je AČTO ochotno diskutovat o určitých úpravách a zjednodušení evidence pro nejmenší podnikatelské subjekty, zcela jasně prohlašuje, že trvá na dodržení zbývajících dvou podmínek. K úhradě nákladů na zavedení EET se zavázala ve svém prohlášení vláda, která EET na základě návrhu MF ČR vedeného současnou vládní stranou, zavedla. Tento veřejný slib nebyl splněn a místo toho jsou vznášeny zcela nesmyslné a populistické návrhy na snížení DPH u čepovaného piva.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky