Rušení stravenek? Jíme za ně už 25 let. Čeká je elektronizace a možná i konec

Ministerstvo financí oznámilo záměr jednat o zrušení daňového zvýhodnění stravenek a hypoték. Unie zaměstnavatelských svazů ČR to považuje za velmi nesystémové, protože k tomu neexistuje objektivní důvod.

Stravenky

„Tak už nám zase střílí do stravenek,“ dalo by se říci. Ministerstvo financí opět avizuje snahu jednat o zrušení nejoblíbenějšího a nejvyužívanějšího benefitu v historii České republiky.  Objektivně k tomu přitom není jediný důvod. Z hlediska státního rozpočtu se jedná o fiskálně pozitivní daňové opatření. Z pohledu zaměstnanců jde dlouhodobě o nejpopulárnější benefit, který motivuje ke zdravému stravování. A populární je i mezi zaměstnavateli, kteří jsou rádi, že alespoň někde stát „pustí chlup“ a umožní jim, aby mohli dát zaměstnancům něco smysluplného, z čeho nemusí odvádět vysoké daně a pojistné.

Argument, který Ministerstvo financí ČR použilo, tj. „netýká se všech poplatníků, takže je lepší to zrušit“ neobstojí. Cožpak všichni poplatníci využívají daňové zvýhodnění na penzijní spoření? Anebo na nákup léků a zdravotních pomůcek? Anebo knih? Tyto všechny benefity totiž spadají do podobné daňové kategorie.  Kdybychom tedy šli logikou Ministerstva financí, byly by všechny na odstřel.

Nicméně vítáme ochotu jednat a velmi rádi se jednání budeme aktivně účastnit. Už v říjnu 2017 byl sociálními partnery zřízen Expertní tým, který se začal systémově zabývat zaměstnaneckými benefity a jejich ukotvením v zákoně o daních z příjmů. Tento tým, který má po jednom zástupci za každého sociálního partnera (tedy Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů ČR) se snaží nalézt konsenzus v tom, jaké benefity by měly být daňově zvýhodněny, aby i nadále mohly plnit svoji nezastupitelnou roli v pracovně právních vztazích a kolektivním vyjednávání.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky