Je to tady! Pětina firem se chystá propouštět

Téměř jedna pětina firem se chystá na přelomu roku snižovat počty zaměstnanců, jen devět procent bude naopak přibírat nové. Vyplývá to z průzkumu mezi firmami, který na začátku prosince 2011 uskutečnila Hospodářská komora České republiky (HK ČR), jak instituce zveřejnila v úterý.

660

Z průzkumu dále vyplynulo, že téměř dvě třetiny podniků neplánují od Nového roku zvyšovat mzdy svých zaměstnanců, jen 15 procent ano s tím, že nejčastěji o dvě až pět procent. Na 13. plat nebo jiné mimořádné bonusy se mohou těšit zaměstnanci jen zhruba třetiny firem. Téměř 60 procent podniků si ale zároveň stěžuje, že mají problém sehnat potřební pracovní síly, zejména kvalifikovaní lidi v technických profesích.
 
Průzkum podle HK ČR dobře ilustruje existenci reálného rizika, že se česká ekonomika, na kterou dopadne krize v eurozóně, dostane do vážných problémů. "S tím, jak se stále nedaří najít cestu z dluhové krize v eurozóně a jak se hospodářské problémy mění v problémy politické, rostou i obavy tuzemských podnikatelů. Jakékoliv předpovědi budoucího vývoje jsou v současnosti velmi ošidné a firmy se proto nyní racionálně připravují na další zhoršování situace. Omezují investice, šetří a jsou opatrné při nabírání nových zaměstnanců. Existuje totiž reálné riziko, že se česká ekonomika dostane do vážných problémů," vysvětlil prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Připomněl přitom, že české firmy využívají i své zkušenosti s řešením předchozí krize v letech 2008 – 2009. Podle prezidenta komory je proto klíčové, aby vláda ve snaze šetřit neudusila české podnikání, ale naopak jej dostupnými prostředky podpořila, např. systematickou pomocí při uplatnění českých firem na nových exportních trzích mimo Evropu, zavedením platby DPH jen ze zaplacených faktur, zavedením ´kurzarbeitu´ atd.
 
Podle průzkumu se jen malá část firem (devět procent) chystá přibírat nové zaměstnance na přelomu letošního a příštího roku. Zhruba dvojnásobně více firem (17 procent) plánuje propouštět nebo snižovat počty zaměstnanců prostřednictvím dobrovolných odchodů. Necelá polovina firem (45 procent) zatím předpokládá, že počet zaměstnanců na přelomu roku nezmění a necelá třetina (29 procent) stále neví, zařídí se až podle vývoje ekonomické situace.
 
Počty zaměstnanců chystají snižovat zejména firmy ve stavebnictví, bankovnictví a pojišťovnictví a zpracovatelském průmyslu. Pokud jde o velikost těchto firem, svůj záměr propouštět či snižovat počet zaměstnanců prostřednictvím dobrovolného odchodu více deklarovaly střední a velké firmy (tj. firmy s více než 50 zaměstnanci), než malé a mikro. Firmy svůj záměr snižovat počet zaměstnanců uváděly relativně nejvíce v kraji Vysočina a ve Středočeském kraji, naopak nejméně v Královéhradeckém a Libereckém kraji.
 
Firmy jsou opatrné, i co se týká případného zvyšování mezd. Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že mzdy od příštího roku nezvýší, necelá pětina firem ještě není rozhodnutá, pouze 15 procent tento krok plánuje. Celkem 32 firem zapojených do průzkumu dokonce uvedlo, že platy naopak sníží. Mzdy plánují zvýšit zejména velké firmy (cca 40 procent z nich) a pak také střední firmy (50 – 250 zaměstnanců), naopak se zvýšením mezd počítá jen minimum malých a mikro firem. Relativně nejčastěji se od roku 2012 chystají zvyšovat mzdy firmy působící ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody, naopak nejméně firmy působící v poradenství, osobních službách a telekomunikacích.
 
"Z průzkumu je vidět, že firmy se poučily z minulé krize a dávají si pozor, aby růst mezd nebyl vyšší než nárůst produktivity práce. Pokud již plánují od Nového roku zvýšit mzdy, nejčastěji je to v rozmezí od dvou do pěti procent, ve zhruba jedné třetině případů pak tento pánovaný nárůst nepřesáhne dvě procenta. A jen patnáct firem v průzkumu uvedlo, že plánují mzdy navýšit o více než pět procent," popsala situaci Tereza Šamanová, ředitelka odboru legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory ČR. Přesto v tomto ohledu jsou firmy optimističtější než v době předchozí krize, kdy např. v únoru 2009 v průzkumu Hospodářské komory ČR deklarovalo 90 procent firem, že v daném roce nepočítají se zvyšováním mezd.

Celkem 60 procent firem v průzkumu uvedlo, že i v současné nelehké ekonomické situaci má problém sehnat potřebné pracovní síly, z tohoto počtu pak více než dvě třetiny deklarovaly to, že obtížně shání zejména kvalifikované lidi v technických profesích. Jen přibližně třetina firem uvedla, že nemá problém sehnat na pracovním trhu zaměstnance, které potřebuje. Po kvalifikovaných odbornících nejvíce volají firmy ve strojírenství a elektrotechnice a zpracovatelském průmyslu (jen 17 procent z firem působících ve strojírenství uvedlo, že nemají problém sehnat potřebné pracovní síly), naopak výrazně menší problém najít potřebné pracovníky mají firmy ve stavebnictví či obchodě.

Kvalifikované pracovníky v technických profesích relativně nejobtížněji shánějí firmy ve Zlínském a Pardubickém kraji, naopak nejméně si na to stěžují firmy v Praze (absence výrobních podniků) a Královéhradeckém kraji. Více si na problém se sháněním kvalifikovaných lidí v technických profesích stěžují střední a velké firmy.

"Pokud stát, zaměstnavatelé a zástupci škol a jejich zřizovatelé nerealizují systematické a koordinované kroky k nápravě současné neuspokojivé situace, tak se tento nedostatek kvalifikovaných pracovních sil bude dále zhoršovat. Do důchodu totiž odcházejí starší početně silné ročníky, aniž by je měl kvůli demografickému poklesu a mizení některých oborů ze vzdělávacího systému kdo nahradit," varoval prezident Kužel.

Témata: nezaměstnanost | firmy

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky