Schodek státního rozpočtu stoupl na 126 miliard

Deficit státního rozpočtu ČR ke konci listopadu stoupl z říjnových 91,5 miliardy korun na 125,9 miliardy korun při příjmech 906,5 mld. Kč a výdajích 1032,4 mld. Kč. Ve čtvrtek o tom informovalo ministerstvo financí (MF).

660

Dosažené celkové příjmy ve výši 906,5 mld. Kč představovaly 84,7 procenta rozpočtu po změnách (v listopadu 2010 plněny na 85,5 %) a byly meziročně vyšší o 8,5 mld. Kč, tj. o 1,0 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,0 % proti skutečnosti 2010. Vyšší meziroční růst je podle MF brzděn především meziročním poklesem nedaňových a ostatních příjmů o 16,5 mld. Kč, na tom se nejvíce podílí transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu, které meziročně klesly o 8,9 mld. Kč.
 
Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 467,1 mld. Kč, což představuje 86,0 % rozpočtu a meziroční růst o 14,7 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,4 procentního bodu vyšší.
 
Celkové výdaje v objemu 1032,4 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2011 představují 85,6 % rozpočtu po změnách (stejně jako v listopadu 2010), a jsou tak o 6,3 mld. Kč, tj. o 0,6 % pod úrovní listopadu 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 4,2 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,1 mld. Kč, což představuje 37,0 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 % více než skutečnost dosažená v roce 2010, z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %. K 30. listopadu 2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 406,9 mld. Kč, tj. 91,2 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 12,4 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Z toho na důchody připadlo 337,1 mld. Kč, tj. 92,7 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 20,2 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles. Státní sociální podpora o 4,4 mld. Kč, prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 2,7 mld. Kč a ostatní sociální dávky o 0,6 mld. Kč.
 
Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 34,5 mld. Kč (v listopadu 2010 to bylo 44,0 mld. Kč), když příjmy činily 67,8 mld. Kč (v listopadu 2010 to bylo 63,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 102,3 mld. Kč (v listopadu 2010 to bylo 107,4 mld. Kč).

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky