Teritorialita soudních exekutorů na Slovensku nemůže být vzorem pro Česko

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnil seminář, který se věnoval aktuálním otázkám exekučního práva, a to jak ve světle posledních legislativních změn, tak v porovnání s novou slovenskou právní úpravou.

Ilustrační fotografie
reklama

Právě zavedení krajské místní příslušnosti, tzv. teritoriality soudních exekutorů na Slovensku opět oživuje diskuze o zavedení podobného systému i v České republice. Na semináři vystoupili kromě představitelů české Exekutorské komory a dalších řečníků také prezident Exekutorské komory Slovenské republiky a odpovědný zástupce slovenského ministerstva.

Neformální uskupení Exekutoři proti teritorialitě, které sdružuje na dvě desítky soudních exekutorů a dlouhodobě varuje před zaváděním teritoriálního systému u nás, je vůči podobnému srovnávání kritické. „Ta zásadní výtka, která dle našeho názoru jakékoliv inspirování se slovenskou zkušeností zcela boří, je fakt, že teritorialita na Slovensku sice byla schválena, v účinnost ale vstoupí až od 1. dubna. Jak se tedy můžeme nechat inspirovat něčím, co zatím nevíme, jak bude nebo nebude fungovat?“ podivuje se jeden z mluvčích uskupení a litoměřický soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. Zavedení teritoriality by v praxi znamenalo, že věřitelé si nebudou moct sami vybrat soudního exekutora. Ten jim bude přidělen soudem dle krajské příslušnosti.

Stejně jako v České republice, také na Slovensku se proti zavedení krajské teritoriality zvedla velká nevole. Odborníci upozorňují na to, že krajská místní příslušnost se negativně dotkne především věřitelů, kteří mají oprávněný zájem na vymožení svojí pohledávky. „Zavedení teritoriality může negativně dopadnout také na stát, který je například prostřednictvím svých organizací také často v pozici věřitele. Negativní dopad v podobě značného snížení vymahatelnosti se tak dotkne i státního rozpočtu, potažmo všech daňových poplatníků, kteří tuto ztrátu budou muset zaplatit,“ vysvětluje přerovský soudní exekutor Mgr. René Mohyla, další z představitelů uskupení Exekutoři proti teritorialitě.

O dopadu teritoriality v podobě značného snížení vymahatelnosti se v České republice vedla vzrušená diskuze a vznikaly také nezávislé studie. Na základě jedné z nich, kterou si v roce 2015 nechalo zpracovat samotné ministerstvo spravedlnosti, postupně od záměru zavést místní příslušnost v České republice ustoupil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Také na Slovensku podobné analýzy vznikly, například Právnická fakulta Univerzity Komenského vypracovala nezávislou právní analýzu, která rovněž hovořila proti zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Navíc jsou avizovány také žaloby k slovenskému Ústavnímu soudu.

„Jak se teritorialita na Slovensku promítne do tamní vymahatelnosti, činnosti soudních exekutorů a postavení věřitelů, to ukáže až čas. Určitě ale není v tuto chvíli zavedení místní příslušnosti na Slovensku důvodem k tomu, abychom ji zaváděli také v České republice,“ uzavírá Ondřej Mareš.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky